16-01-2024 | Nieuws

Toeslag voor verloskundigen die CenteringZwangerschap aanbieden

Verloskundigen die CenteringZwangerschap aanbieden -prenatale zorg in groepsvorm- maken vanaf januari 2024 aanspraak op een toeslag. Hierdoor kan deze veelbelovende vorm van verloskundige zorg verder en breder ontwikkeld worden. Raedelijn heeft een grote rol gespeeld om dit vraagstuk bij alle betrokken partijen te agenderen. En met succes! 

 

Hoe we dit hebben gedaan, lees je in ons uitgebreide verslag.

Allereerst: wat is CenteringZwangerschap?

Bij CenteringZwangerschap nemen zwangeren deel aan groepsbijeenkomsten in plaats van individuele zorg. Medische controles worden gecombineerd met uitwisseling van kennis en ervaringen en het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap. Uit onderzoek en ervaringen uit de praktijk blijkt deze vorm meerwaarde te hebben: deze interventie heeft een sterk preventieve werking, bereidt ouders voor op het ouderschap en biedt een netwerk van gelijkgestemden. 

 

Financiële prikkels

Uit de Economische Evaluatie van TNO uit 2021 blijkt dat CenteringZwangerschap ook in Nederland gezondheidswinst oplevert en zorgkosten bespaart. Alleen, voor verloskundigen vraagt deze vorm extra investering in tijd en geld en lijken de individuele consulten financieel aantrekkelijker. Kortom, een veelbelovende vorm van zorg die op lange termijn kostenbesparend is, kende op de korte termijn ongunstige financiële prikkels die het geven van CenteringZwangerschap voor verloskundigen financieel onaantrekkelijk maakten.

 

Inzet regio

In de regio Utrecht hoorde Raedelijn van dit probleem. Als onafhankelijke partij organiseerde Raedelijn eerst werkbijeenkomsten waarbij alle betrokkenen aan tafel zaten, op individuele titel, met de uitnodiging met elkaar te praten over een duurzame toekomst van CenteringZwangerschap. Van de individuele verloskundige, de gemeente Utrecht, tot aan vertegenwoordigers vanuit de zorgverzekeraar, NZa en de Stichting Centering. Samen is gekeken hoe een duurzame oplossing er uit zou kunnen zien. Zo onstond ondertussen een landelijke tafel met daaraan de Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) die samen aanpassingen doorvoerden. 

 

Resultaat

Het initiatief uit de regio werkte dus landelijk door: de zorgverzekeraars passen hun inkoopvoorwaarden nu aan. Een toeslag voor CenteringZwangerschap wordt opgenomen in de inkoopvoorwaarden en de NZa en zij gaan de tarieven hierop aanpassen. Een heel belangrijke stap is gezet. De kans vergroot dat aanstaande moeders en daarmee hun kinderen een kansrijke start maken. 

 

De aanpak en rol van Raedelijn

Ben je benieuwd hoe Raedelijn dit heeft aangepakt? Lees daarover meer in het uitgebreide verslag dat we hierover geschreven hebben. Arjan Biemans, strategisch adviseur bij Raedelijn zegt hierover:

'Een voorbeeld waar we lessen uit kunnen trekken voor de transformaties in de zorg . Om zo de zorg structureel duurzamer te organiseren. Ik deel graag de lessen'.

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.