28-08-2023 | Nieuws

3e VeranderAtelier Herstel Ondersteunend Gesprek Noord-Veluwe

'Geïnspireerd', ‘gemotiveerd’ en ‘positieve energie’, een aantal antwoorden op de vraag: met welk gevoel verlaat je het derde veranderatelier van het Herstel Ondersteunend Gesprek (HOG)? Het resultaat van een middag uitwisselen over en werken aan de ontwikkeling van HOG in de Noord-Veluwe en Zeewolde.

 

Voor de zomervakantie kwam een groep van 15 mensen bijeen in Harderwijk om met elkaar in gesprek te gaan over het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) en specifiek over de lopende experimenten van het Herstel Ondersteunend Gesprek (HOG). 

 

De bijeenkomst had twee doelen:

  • Informeren en verdiepen over GEM.

  • Update van de vier HOG-experimenten en hierin samen volgende stappen zetten.

 

Wat is GEM?

GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. Raedelijn-adviseur Marian Kesler schreef eerder al een artikel over GEM en wat het precies inhoudt. Je leest het artikel via onderstaande button.

In dit filmpje van Michael Milo, verbinder en verandermanager GEM, vind je ook nog meer uitleg over GEM.

 

Wat is een Herstel Ondersteunend Gesprek?

De HOG is één van de onderdelen van GEM. Als iemand zich meldt met vragen op het gebied van mentale gezondheid kun je samen breed kijken wat de vrager nodig heeft om een stap verder te komen in het herstel. Het Herstel Ondersteunende Gesprek is een methodiek om dat te doen.

 

De HOG focust zich op de kracht en veerkracht van de hulpvrager en zijn of haar netwerk. In het gesprek ontstaat er een breed perspectief op de situatie en mogelijke veranderrichtingen. De hulpvrager wordt ook aangemoedigd een naaste mee te nemen, zodat de levenscontext van de hulpvrager nog duidelijker in beeld komt.

 

Tijdens de HOG komen er vier hoofdvragen aan bod;

  • Wat is er met de hulpvrager gebeurd?

  • Wat is de kwetsbaarheid en weerbaarheid van de hulpvrager?

  • Waar wil de hulpvrager naartoe?

  • Wat heeft de hulpvrager nodig om daar te komen? 

 

Hoe experimenteren we met HOG in de Noord-Veluwe en Zeewolde?

Vanuit het veranderatelier HOG zijn er vier richtingen gekozen waarmee momenteel geëxperimenteerd wordt. We hebben gekozen voor de verschillende plekken waar mensen met een vraag op psychisch gebied zich doorgaans kunnen melden. Tijdens het derde veranderatelier HOG werden de ervaringen per experiment gedeeld en werd er samengewerkt aan de volgende stappen: 

 

  • De POH-GGZ, nam ons mee in het experiment HOG dat hij samen met zijn collega’s van het Sociaal team in Ermelo de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Met de input van deze middag gaan zij onderzoeken wat nodig is voor de volgende fase van HOG-gesprekken in huisartsenpraktijk i.s.m. het sociaal team. Ook zullen zij hun verslag met bevindingen van dit experiment afronden en bespreken met het kernteam Mentale Gezondheid.

  • Ixta Noa (ervaringsdeskundigheid) en gemeente Putten namen ons mee in hun plan van aanpak voor HOG-gesprekken met inwoners van Putten door consulenten van de gemeente in samenwerking met een ervaringsdeskundige. Zij gaan met de input van de middag hun plan van aanpak afronden en aan de slag.

  • Welzijn Nunspeet en GGZ Centraal deelden hun eerste ervaringen met een HOG-gesprek op de poli GGZ. Zij gaan door met het voeren van de gesprekken bij GGZ Centraal, bij Welzijn Nunspeet of misschien zelfs bij mensen thuis.

  • GGZ Centraal en ZorgDat delen hun plan voor een HOG-gesprek met mensen die al lang in behandeling zijn bij GGZ Centraal. Ze gaan deze gesprekken bij ZorgDat of bij Ixta Noa voeren met inwoners uit Harderwijk met hun naaste. Zij zullen hun plan van aanpak voor dit experiment in juli afronden en dan snel aan de slag gaan.

 

Meer informatie Het verslag van deze bijeenkomst zien? 

WIl je het verslag van de bijeenkomst zien? Inclusief slides en beeldmateriaal? Je vindt het via onderstaande button.