23-05-2024 | Nieuws

De GEM-transformatie: hoe maken we het mogelijk?

In december 2023 is de beoordeling van het GEM-transformatieplan Noord-Veluwe aangehouden. Oorzaak: de IZA-kaders laten de financiering van een domeinoverstijgende transformatie waarin de bottom-up ontwikkelen van nieuwe arrangementen een kernelement is, niet toe. Na een brandbrief eerder dit jaar aan de landelijke IZA-partijen met het verzoek voor verdere duiding, heeft een afvaardiging van GEM Noord-Veluwe zich deze maand met een delegatie van het ministerie van VWS gebogen over het vraagstuk 'hoe gaan we de GEM-transformatie mogelijk maken?'.   

 

Brandbrief

De brandbrief is samen met alle GEM-regio's aan de landelijke IZA-partijen gestuurd om meer duidelijkheid te krijgen over die IZA-kaders die een positieve beoordeling niet toestaan. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis had begrip voor de argumenten maar kon geen positieve beoordeling afgeven vanwege de systematiek en regels waar zij zich aan te houden hebben.

GEM-tramsformatie als voorbeeld 

In de periode na het verzenden van de brandbrief kwam er inhoudelijk bijval. De landelijke partijen zien de GEM-transformatie Noord-Veluwe als een voorbeeld van een aanpak die helpend kan zijn om de grote opgave in de GGZ te benaderen.


Marian Kesler, adviseur bij Raedelijn en transformatiebegeleider van GEM Noord-Veluwe:


"In de sessie met het ministerie is er een groot appel gedaan op ieders bevlogenheid en op het onderlinge vertrouwen. En waren er weer grote complimenten aan de regio. Iemand zei: "Als het hier niet kan, dan kan het nergens.".

"Er is tijd genomen om vanuit de verschillende perspectieven te vertellen, te luisteren, te duiden en af te pellen wat de kern van GEM is en wat precies maakt dat de IZA-kaders niet passen. Zoals het bottom-up lerende karakter van GEM om te komen tot nieuwe arrangementen in het ecosysteem. En ook de impactkant was punt van gesprek." 

"Door heel goed te duiden en te relateren aan IZA zijn mogelijkheden benoemd om te komen tot een volgende stap. Voor de diverse partijen zit daar verder uitzoekwerk aan vast. En vooral lef en vertrouwen om er regionaal met elkaar proberen uit te komen."

 

"We gaan de komende periode een aangepast transformatieplan indienen en hopen dan voor de zomervakantie op een positief besluit." 

 

Meer weten?

Meer weten over GEM Noord-Veluwe? Kijk op https://www.gezondveluwe.nl/themas/mentale-gezondheid/

 

Meer weten? Neem gerust contact op met onze adviseur.