04-01-2024 | Nieuws

Volgende stap in GEM-ontwikkeling

Op 13 oktober kwamen zo’n 15 mensen, werkzaam op de Noordwest Veluwe, voor de tweede keer samen om verder te praten over hoe het groepsaanbod binnen het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) verder kan worden vormgegeven. 

 

Onder begeleiding van Raedelijn-adviseurs Sophie Schmitz en Karlijn van Kats en het landelijke GEM-team is eerst verder gekeken naar het hoe, wat en waarom van GEM en specifiek de rol van groepsaanbod daarin.

 

Waarom Groepsaanbod? 

Groepsaanbod is één van de onderdelen van GEM. De GEM-gedachte in het kader van groepsaanbod is dat mensen in groepsbehandeling van en met elkaar leren en ontwikkelen door de inzet van hun eigen ervaringen. Mensen zijn net zo zeer 'patiënt' als ‘behandelaar’. Bovendien zorgt het organiseren van meer groepsaanbod ervoor dat we de grote hoeveelheid vragen die er zijn rondom mentale gezondheid veel sneller een plek kunnen geven dan wanneer we ons vooral richten op individuele therapie.

 

Hoe kunnen we experimenteren en leren over Groepsaanbod binnen GEM?

De uitwerkingsgroep heeft de afgelopen maanden een concept plan van aanpak voor een experiment uitgewerkt. Deze is tijdens de bijeenkomst in oktober besproken en aangevuld met de groep. 

 

Het experiment groepsaanbod gaat over wat het betekent om in een ecosysteem in groepen te werken. Hier zijn een aantal waarden aan verbonden. Met een aantal groepen en groepsbegeleiders gaan we ervaren hoe het is om volgens die waarden groepsaanbod in een ecosysteem aan te bieden. Vanuit dit punt kan de aanpak voor het experiment aangescherpt worden. 

 

Wil je meer lezen? Hier vind je het verslag, de slides en beeldmateriaal.

Wat is GEM?

GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. Raedelijn-adviseur Marian Kesler schreef eerder al een artikel over GEM en wat het precies inhoudt.

In dit filmpje van Michael Milo, verbinder en verandermanager GEM, vind je nog meer uitleg over GEM.

Deze adviseurs werken aan de opdracht en vertellen je er graag meer over.