20-04-2023 | Nieuws

Verbeteren samenwerking sociaal domein en GGZ Utrechtse Heuvelrug

De coalitie ‘Zorg voor mensen met GGZ problematiek’ van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden wil de samenwerking tussen het sociaal domein en de GGZ-zorgpartijen in de eerste lijn verbeteren. Raedelijn verkent op dit moment welke samenwerkingen er in de regio Zuidoost Utrecht actief zijn tussen het sociaal domein en de eerste lijn voor volwassenen met milde tot ernstige GGZ problematiek.

 

Om de verschillende initiatieven in beeld te brengen hebben we vragenlijsten uitgezet en organiseren we per gemeente focusgroepen om te inventariseren wat er nodig is om de samenwerking tussen deze partijen te verstevigen.

 

Enthousiaste professionals

Op 11 april was de eerste focusgroepbijeenkomst in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met een groep enthousiaste professionals uit het veld hebben we in kaart gebracht waar de samenwerking momenteel al goed gaat, wat er beter kan, waar behoefte aan is en wat nodig is om de samenwerking te verbeteren. In de andere gemeenten gaan we ook focusgroepen organiseren, om zo de regio Zuidoost Utrecht in beeld te krijgen.

 

Elkaar leren kennen

Naast dat er in de focusgroep waardevolle input is opgehaald, was het ook een mooie gelegenheid voor de professionals om elkaar te leren kennen en zijn er nieuwe verbindingen gelegd.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs