10-10-2023 | Nieuws

Netwerksamenwerking GezondVeluwe loont: kosten integrale ouderenzorg dalen

De zorgkosten per 75-plusser dalen in de Veluwse gemeenten sterker dan in andere vergelijkbare gemeenten. Dat netwerksamenwerking GezondVeluwe blijft lonen, blijkt uit de monitor die het netwerk opzette met behulp van informatiemanager en Raedelijnadviseur Mark Callaars.

 

Zorgkostenontwikkeling op de Veluwe blijft gunstiger

Sinds 2016 werkt netwerksamenwerking GezondVeluwe samen met betrokken partijen om de integrale ouderenzorg te verbeteren. Onderzoek uit 2022 toonde al een verbeterde ervaren gezondheid aan voor ouderen. En dalende integrale zorgkosten tussen 2015 en 2019 voor medisch specialistische zorg, wijkverpleging en huisartsenzorg voor 75-plussers.

 

In het geactualiseerde onderzoek zijn de zorgkosten van de ZVW van de Veluwse gemeenten wederom naast die van vergelijkbare gemeenten gelegd. Ook in 2021 zijn de totale zorgkosten in de wijkverpleging, huisartsenzorg en medisch specialistische zorg per 75-plusser lager in de Veluwse gemeenten. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten zelfs met 10 procent gedaald, terwijl er in vergelijkbare gemeenten sprake was van een daling van 3 procent.

 

Wanneer wij dit vertalen naar ontwikkeling van de zorgkosten dan doet GezondVeluwe het in die 6 jaar circa € 6 miljoen beter dan vergelijkbare gemeenten.

 

Zorgkosten

 

Over het onderzoek
Mark Callaars over het onderzoek: “We monitoren al vanaf 2016 per coalitie de projectvoortgang en de resultaten die dat op populatieniveau opleveren. We meten de resultaten af aan de hand van de principes van ‘Quadruple Aim’. Dit wil zeggen: zien we effect op (ervaren) gezondheid, ervaren kwaliteit van zorg, doelmatigheid en werkplezier professionals.  Hiervoor hebben we een online dashboard ingericht met zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Wij gebruiken hiervoor zowel openbare databronnen als managementinformatie van de partners zelf. 

Datagedreven werken zoals hierboven beschreven is geen doel op zich maar dient ter inspiratie en verantwoording. Onze ervaring is dat het juist bestuurders en professionals verbindt en eigenaar maakt en dit niet los gezien kan worden van de ‘beweging’ in de regio.”

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs!