13-04-2021 | blog

Meer inzicht voor betere samenwerking

De maatschappelijke opgaven over zorg en gezondheid voor de inwoners zijn omvangrijk en complex waardoor samenwerking noodzakelijk is. We zien dat organisaties in de provincie Utrecht elkaar steeds beter weten te vinden rondom gezondheidsvraagstukken. Vaak is samenwerking georganiseerd via een overlegtafel. Dit is een plek waar organisaties elkaar (online) vinden en werken aan hun gezamenlijke ambitie.

Een digitale tool voor meer overzicht
We merken dat er inmiddels diverse tafels zijn in de provincie Utrecht, wat een positieve ontwikkeling is. Maar het overzicht ontbrak tot nu toe; welke overlegtafels zijn er en bij welke overlegtafel moeten we waarvoor zijn? Door het gebrek aan overzicht is het lastig voor organisaties om zaken bij de juiste tafel en partners te agenderen. Vandaar dat we hebben besloten om de diverse overlegtafels in Utrecht en omgeving via een digitale tool in kaart te brengen. Samen met Zilveren Kruis hebben we deze tool inhoudelijk opgezet. D3 heeft dit omgezet in een digitaal dashboard en deze is toegankelijk voor alle partners in de regio.

Hoe dit eruit ziet vind je hier.

Interactieve kaart: welke overlegtafel is met wie en waar?

Er is een grote diversiteit aan overlegtafels. Daarom focussen we in het overzicht op tafels die in een regio kunnen dienen als tafel om zaken domein overstijgend te agenderen. We hebben de overlegtafels voor domein overstijgende samenwerking in de zorg (en sociaal domein) die gericht zijn op een gezonde regio (minimaal 100.000 inwoners) in het overzicht opgenomen. Per overlegtafel brachten we de volgende elementen in beeld:

·      Waarom: de maatschappelijke opgave

·      Wie: de vertegenwoordiging van domeinen en deelnemers

·      Wat: de uitvoeringsagenda voor 2020/2021

·      Hoe: de manier waarop de overlegtafel is georganiseerd


Van een momentopname naar periodiek inventariseren

We merken dat het inzicht in de diverse overlegtafels een goede ontwikkeling is. Tegelijkertijd gaat het over een momentopname en weten we dat netwerken in de provincie Utrecht continu in beweging zijn, coalities veranderen en agenda’s worden bijgesteld. Vandaar dat we periodiek met Zilveren Kruis stil staan bij de ontwikkelingen binnen de regio’s van de provincie Utrecht.

 

Benieuwd naar meer informatie over een overlegtafel of heb je aanvullende informatie voor ons? Neem gerust contact met ons op.