14-12-2023 |

Kanker en Werk: naar eigen wensen, behoeften en draagkracht kunnen werken.

Een van de doelen in de Nederlandse Kanker Agenda is dat mensen die leven met of na kanker in 2032 naar eigen wensen, behoeften en draagkracht kunnen werken. Om dit doel te behalen brengt Raedelijn het thema met partners actief onder de aandacht via meerdere oncologiezorgnetwerken in de regio, die Raedelijn adviseert en begeleidt. 

 

Werken is meedenken, meedoen en meetellen!

In november was Kanker en Werk tijdens twee netwerkbijeenkomsten het centrale thema: op 8 november in Zuidoost Utrecht en op 30 november vanuit Onco in Balans op de Veluwe. En heel belangrijk thema, vindt Raedelijn, want werken is meedenken, meedoen en meetellen, ook als je kanker hebt.

Zowel ervaringsdeskundigen als deskundige professionals hebben hun kennis, ervaringen en praktische tips met elkaar gedeeld. In de voorbereidingen van deze netwerkbijeenkomsten werkt Raedelijn nauw samen met re-integratiebureaus Stap NU en Re-turn en bedrijfsarts consulenten oncologie (BACO).  
De helft van de mensen die kanker krijgen werkt. Maar anderhalf jaar na de diagnose werkt ruim een derde van de mensen niet meer, zo blijkt uit onderzoek. Terwijl blijven werken tijdens kanker belangrijk is: het geeft zingeving en sociale contacten. We delen graag een paar tips voor werknemers die tijdens de bijeenkomsten werden besproken. We benadrukken daarbij het belang van aandacht voor zowel mensen in loondienst als ondernemers en zzp'ers. 

 

Wat werkt?

 • Werken tijdens of tussen behandelingen mag (als je kunt en als je wilt)
 • Stel duidelijke grenzen bij werkhervatting, maak afspraken over passend werk
  en de consequenties van wisselende belastbaarheid gedurende het traject
 • Voer, daar waar gewenst, een gesprek met je leidinggevende en de bedrijfsarts
  over je belastbaarheid, passend werk, aanpassingen en interventies gericht op
  herstel belastbaarheid
 • Houd, zo veel mogelijk, zelf de regie

Goede communicatie

Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Goede communicatie tussen werkgever en werknemers is cruciaal. Daarnaast is het van belang dat de professionals die mensen die kanker hebben (gehad) begeleiden, over werk in gesprek met hen gaan. Praktische hulpmiddelen helpen hierbij:

 • De roadmap Werkkracht bij kanker is een hulpmiddel om in gesprek te komen. In de roadmap is beschreven welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om de werknemer die kanker krijgt aan het werk te laten blijven en/of aan het werk te laten komen. die we na afloop van de bijeenkomst op 9 novemver in Zuidoost Utrecht hebben uitgedeeld

 • De overzichtskaart Werk en Kanker biedt ondersteuning aan werknemers met en na kanker die vragen hebben over werk. Via links in de klikbare pdf word je direct naar specifieke informatie gestuurd die antwoord geeft op jouw vraag. 

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.