24-06-2022 | Nieuws

Inspirerende kick-off Positieve Gezondheid in Leusden en Achterveld

Maar liefst 50 professionals en inwoners waren dinsdag 31 mei bij de kick-off ‘Positieve Gezondheid Leusden en Achterveld’. De kick-off stond in het teken van elkaar en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid leren kennen. En is een onderdeel van een groter trainingsprogramma in de regio. 

Kick-off Positieve Gezondheid Leusden en Achterveld

De kick-off werd begeleid door dagvoorzitter Wypke Zuidweg (wijkcoördinator en lid kernteam). Frank Giezen (Fysiotherapeut CFM Leusden en lid kernteam) en Frieda Landwehr (POH-GGZ en lid kernteam) trapten af met mooie ervaringsverhalen, zij lichtten ook toe wat Positieve Gezondheid voor Leusden en Achterveld zou kunnen betekenen. En visionair Joop Raams (Huisarts in Kattenbroek, Amersfoort) gaf een inspirerende presentatie over zijn visie op Positieve Gezondheid. Ook trainingsbureau Visiom was alvast aanwezig en gaven in inzage in het vervolg.

Aan de slag tijdens kick-off

Tijdens de kick-off gingen professionals die bij elkaar in de omgeving werken in groepjes aan de slag. Zij hebben elkaar beter leren kennen, verwachtingen uitgesproken en gezamenlijke ambities benoemd. Ieder groepje sloot af met een krantenkop voor de ‘Positieve Gezondheidskrant Leusden & Achterveld’.

Krantenkoppen 'Positieve Gezondheidskrant Leusden & Achterveld'

Vervolg

Trainingsbureau Visiom verzorgt de trainingen Positieve Gezondheid voor professionals en inwoners uit Leusden en Achterveld. Dit trainingsprogramma bestaat uit een introductie in juni gevolgd door een leerroute met meer verdieping in het najaar. 48 mensen gaan aan de slag met de leerroute 'gesprekken voeren' en 12 mensen doen mee aan de leerroute 'implementatie'.

 

Het trainingsprogramma is dus de start van een grote beweging naar meer Positieve Gezondheid in Leusden en Achterveld. Deze bredere beweging wordt onder leiding van Raedelijn gecoördineerd en aangejaagd door een brede kerngroep. De ervaringen die Raedelijn in eerdere trajecten rondom Positieve Gezondheid heeft opgedaan, worden in Leusden en Achterveld toegepast.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een manier om de vele ontwikkelingen in het zorglandschap voor te blijven  Dit gedachtegoed hanteert een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies.  De focus ligt op de veerkracht van mensen en wat voor hen betekenisvol is in het leven. Daarin wordt zoveel mogelijk eigen regie gevoerd.

 

In Leusden en Achterveld is Positieve Gezondheid omarmd met als doel: elkaar beter weten te vinden, verbeteren van de ervaren gezondheid van inwoners, kwaliteit van zorg verbeteren, meer werkplezier voor professionals en het verlagen van de zorgkosten. Het beoogde resultaat is meer persoonsgerichte zorg die aansluit bij de patiënt, meer eigen regie en goede samenwerking rondom de patiënt.

Meer weten? Neem contact op met onze collega's