20-12-2022 | Nieuws

Herstelondersteunend gesprek: het eerste veranderatelier binnen GEM

Op de Noordwest Veluwe wordt de komende tijd geëxperimenteerd met herstelondersteunende gesprekken bij mensen met vragen/uitdagingen op het psychische vlak. Het doel van deze gesprekken is om samen met de hulpvrager te zoeken naar de best passende handvatten om om te gaan met zijn/haar uitdagingen.

 

Hoe werkt een herstelondersteunend gesprek?

Mensen met vragen/uitdagingen op het psychische vlak kunnen zich op allerlei plekken melden. Denk aan de huisarts, welzijn of de gemeente. Met een herstelondersteunend gesprek willen we op al deze plekken een gesprek voeren waarin breed gekeken wordt naar de leefwereld van de hulpvrager, vervolgens zoeken we naar handvatten om beter om te gaan met de uitdagingen van de hulpvrager. Dat wil zeggen dat we de gebaande paden loslaten, de regie bij de hulpvrager ligt en we met elkaar op zoek gaan naar welke interventie het beste past. 

 

Er is nog geen blauwdruk voor een herstelondersteunend gesprek. We zullen dit met elkaar vormgeven en op kleine schaal gaan experimenteren. Vanuit verschillende experimenten kunnen we leren, verder ontwikkelen en mogelijk opschalen.

 

Waar gaan experimenten starten?

In december 2022 zal het eerste experiment gaan starten bij een huisartsenpraktijk in Ermelo. Bij deze huisartsenpraktijk zal met 20 personen een herstelondersteunend gesprek worden gevoerd. Dit zijn personen die doorverwezen worden van de huisarts naar de POH-GGZ. Bij het gesprek zijn een POH-GGZ en iemand uit het Sociaal Team betrokken. Dit experiment zal t/m maart 2023 lopen.

Daarnaast zijn eerste stappen gezet om in 2023 experimenten te starten bij:

  • De gemeente, hier wordt samenwerking gezocht met Ixta Noa (Praktijkhuis Harderwijk).
  • ‘Afschaling’ van zorg uit de GGZ naar welzijn.

 

Kerngroep Mentale gezondheid

Het project Herstelondersteunende intake valt onder de kerngroep Mentale gezondheid van GezondVeluwe. De ambitie van deze kerngroep is het bieden van herstelgerichte ondersteuning en zorg in de Noordwest-Veluwe. Hiermee wordt de mentale gezondheid van inwoners bevorderd door:

  • Zelfregie van personen (op het mentale vlak) te versterken. 
  • Aan te sluiten bij de krachten en mogelijkheden die reeds aanwezig zijn bij de persoon (en zijn/haar omgeving).

 

GEM beweging

Het herstelondersteunende gesprek is één van de pijlers van de landelijke GEM beweging, wat staat voor ‘ecosysteem mentale gezondheid’. De regio Noordwest Veluwe is een van de drie proefregio’s van GEM. Bestuurders in Noordwest Veluwe omarmen het gedachtegoed van GEM als transformatie van de GGZ en als bouwsteen binnen de opgaven van het Integraal Zorgakkoord. De komende twee jaar zullen verschillende GEM-thema’s worden opgepakt door middel van veranderateliers.

Meer weten? Neem contact op met een van onze betrokken collega's