28-06-2022 | Nieuws

Een integraal model voor integrale zorg

Huisartsen leveren al jaren integrale zorg. Zeker niet onbelangrijk, want dit vormt een van de pijlers van het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg. De druk op het zorgsysteem neemt namelijk alleen maar toe waardoor we chronische zorg anders moeten organiseren. Delen van de oplossing zijn al bekend maar het is van belang dat deze bij elkaar komen. Daarom is er behoefte aan een integraal model. Onze adviseurs begeleiden Huisartsen Eemland om tot zo’n integraal model te komen. Een houtskoolschets van dit model volgt binnenkort.

Noodzaak integrale zorg

De noodzaak tot integrale zorg komt vanuit verschillende ontwikkelingen. De komende 15 jaar stijgt het aantal mensen met één en/of meer chronische aandoeningen. Daarnaast leven mensen langer en verandert de behoefte van de patiënt. Ook zien we dat de komende jaren de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. De druk op het zorgsysteem wordt dus alleen maar groter. Daarmee ontstaat een urgentie om de chronische zorg anders te organiseren.

Persoonsgericht werken waarbij de patiënt meer zelf kan doen. Het inzetten van e-health toepassingen. Dit zijn zomaar wat delen van de oplossing. Maar hoe zorgen we dat deze en mogelijk andere oplossingen bij elkaar komen?

 

Uitgangspunten integraal model

Dit kan in een integraal model. Deze bestaat nog niet en is niet 1-2-3 gemaakt. Daarom zijn we begonnen met een voorstelling maken van de ‘stip op de horizon’. Zo kunnen we kijken welke stappen de komende jaren nodig zijn om het gewenste eindresultaat te bereiken. We hebben samen met Huisartsen Eemland uitgangspunten geformuleerd waaraan het model voor integrale zorg moet voldoen. Te weten:

  • het komt tegemoet aan de behoeftes en urgentie van de professionals (huisartsen, POH’s);

  • is gebaseerd is op persoonsgerichte zorg;

  • past binnen de koers en kaders van Huisartsen Eemland ;

  • er wordt geput uit ervaringen over wat werkt, waar kan evidence based;

  • er zijn ICT toepassingen die de uitvoering van het model ondersteunen;

  • er wordt toegewerkt naar een duurzame inbedding en structurele bekostiging.

 

Houtskoolschets van model

Tijdens de verkenning op het thema “integrale zorg” waarmee  de adviseurs van Raedelijn begin dit jaar zijn gestart, is gekeken naar good practices in en buiten de regio. Er is literatuur verzameld en er zijn gesprekken gevoerd met (kader-)huisartsen, POH’s en managers. Zodra de houtskoolschets van een model ‘integrale zorg’ er is laten we dat uiteraard weten!

Meer weten? Neem contact op met onze collega's