06-02-2024 | Nieuws

Campagne voor vergroten bewustwording van palliatieve zorg in het sociaal domein

Agora en Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) starten een project dat de urgentie van palliatieve zorg in het sociaal domein moet doen vergroten. Vanwege de vergrijzing en de grote maatschappelijke opgaven in de zorg is het belangrijk om palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein te versterken. 

 

Bewustwordingsbeweging

Partijen in het gemeentelijke domein zijn zich vaak onvoldoende bewust van de mogelijkheden hiertoe. Daar wil het samenwerkingsproject 'Bewustwording van de noodzaak passende palliatieve zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein' verandering in aanbrengen door middel van een campagne. De campagne richt zich op het sociaal domein, bestuurders en beleidsmakers op lokaal en regionaal niveau.

 

Campagne door inspireren en kennisdeling

Hoe ziet de campagne eruit? Er worden goede voorbeelden en mooie verhalen ingezet in de vorm van podcasts, korte films, interviews en artikelen. Eerdere succesverhalen worden in de etalage gezet om te inspireren. Deze worden verspreid via diverse (communicatie) kanalen van Agora en PZNL- en getoond bij activiteiten, zoals webinars en het congres Connecting Communities – op 26 juni 2024. De middelen zijn vrij beschikbaar voor de betrokken partners en hun achterbannen. Zo wordt de boodschap breed verspreid.

 

Zet 26 juni vast in je agenda

Wil je bij het congres Congres Connecting Communities zijn? Zet 26 juni dan vast in je agenda. Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

 

De partners

Dit Agora-PZNL project wordt gerealiseerd in co-creatie met de Associatie voor

Hospicezorg Nederland, Carend, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Palliatieve

Thuiszorg (PaTz), Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-netwerk), Vereniging

Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL) en Vrijwilligers Palliatieve

Terminale Zorg (VPTZ). 

 

Raedelijn is, als vertegenwoordiger vanuit de ROS-en, betrokken bij dit project en heeft een rol in de stuurgroep.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit hele project? Neem dan contact op met Raedelijn-adviseur Denise Seelen via dseelen@raedelijn.nl.

 

 

 

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Denise Seelen