30-05-2023 | Nieuws

Bestuurlijke Go voor IZA-aanpak in Zuidoost Utrecht Verbonden

Vanaf 2021 is de bestuurlijke tafel van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden dé centrale plek om domeinoverstijgende zaken in de regio te bespreken én te organiseren. Philippe Sprenger en Sophie Schmitz van Raedelijn zitten dit netwerk voor en coördineren het. De komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft een extra dimensie aan het netwerk gegeven en in dit voorjaar is een bestuurlijke GO gegeven om via Zuidoost Utrecht Verbonden alles te coördineren wat vanuit het IZA relevant is. Een mooie mijlpaal! 

 

In het Breed Bestuurlijk Overleg zijn een groot aantal zorgpartijen en alle gemeenten van Zuidoost Utrecht (Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt en Wijk bij Duurstede) vertegenwoordigd. Met elkaar is een bestuurlijke GO gegeven op het nemen van verantwoordelijkheid voor de regio Zuidoost Utrecht in het kader van de IZA ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat we binnen het netwerk het opgeleverde regiobeeld op het niveau van Zuidoost Utrecht gaan verrijken en duiden, dat we een leidende rol nemen in de opgaven die regionaal geadresseerd gaan worden en vanuit daar de transformatieopgaven voor de regio formuleren, indienen en uitvoeren. 

 

Philippe Sprenger: “Dit is een mooie mijlpaal voor het netwerk. Een kans om verder te ontwikkelen, om elkaar nog beter te kunnen vinden en om in samenwerking met elkaar de zorg voor regio Zuidoost Utrecht toegankelijk, kwalitatief hoog en betaalbaar te houden!”

Over Zuidoost Utrecht Verbonden

Het netwerk Zuidoost Utrecht verbonden werkt samen aan drie thema’s:

  • Samenwerken in de wijk
  • Overdracht en Ontslag
  • Zorg voor mensen met GGZ-problematiek 

Coalities geven hier uitvoering aan onder centrale aansturing vanuit het netwerk. Meer informatie over het netwerk staat op www.zuidoostutrechtverbonden.nl

 

Over het IZA

Het IZA en de uitwerking daarvan moeten ervoor zorgen dat de zorg in Nederland toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig blijft. Hiertoe liggen een divers aantal opgaven voor, gefocust op de curatieve zorg in samenwerking met de langdurige zorg, publieke gezondheid en het sociale domein met het uitgangspunt ‘’passende zorg’’. En om dit te realiseren is regionale en lokale samenwerking noodzakelijk. Het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden is bij uitstek de plek om dit vorm te geven. Het fundament ligt er immers al. 

 

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs