24-05-2023 | Nieuws

Terugblik congres ‘Kanker & Leven’ op 12 mei

Hoe kunnen we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch specialistische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar verbinden? Deze vraag stond centraal tijdens het middagprogramma van het congres Kanker & Leven op 12 mei.

 

Het congres bestond uit een landelijk online programma en in de middag regionale symposia op verschillende locaties in het land. In onze regio organiseerde Raedelijn in samenwerking met Oncomid (het oncologienetwerk van ziekenhuizen in midden Nederland) en NZMK (Netwerk Zorg voor Mensen met Kanker, het samenwerkingsverband van regionale oncologiezorgnetwerken) het middagprogramma in De Moestuin te Utrecht.

 

Leven weer op de rit

Ruim 90 deelnemers vanuit diverse disciplines namen deel aan het symposium, uit de informele zorg, sociaal domein, eerste en tweedelijns zorg. Een goed bezocht symposium onder de professionele leiding van dagvoorzitter Camilla Basart van Oncomid met als thema “Rehabilitatie: hoe krijg ik mijn leven weer op de rit?’’

 

Het andere gesprek

Ervaringsdeskundige Monica Bronsgeest vertelde hoe zij haar leven weer op de rit kreeg tijdens en na haar ziekte, welke keuzes zij maakte en hoe zij steun vond bij lotgenoten. Prof. Dr. Anne May deelde het wetenschappelijk bewijs en praktijkvoorbeelden van de effecten van bewegen bij kanker. Karolien van den Brekel vertelde hoe werken met Positieve Gezondheid helpt om met mensen “het andere gesprek” te voeren over wat voor hen van waarde is het leven.

 

Door de bomen het bos weer zien

Camilla Basart en Marie- Rose van Lieshout namen ons mee in de in oncologische netwerken in de regio: Oncomid, het netwerk van ziekenhuizen en de regionale oncologiezorgnetwerken. “De beste zorg geven we samen. Maar het best een uitdaging om te weten wat er is”. De ondersteuningsconsulenten Diane Brons en Marianne van Dam vertelden hoe zij in het Meander MC mensen met kanker en hun naasten ondersteuning en begeleiding bieden bij het omgaan met de gevolgen van kanker en hoe ze hen helpen om in het woud van zorg- en ondersteuningsaanbod door de bomen het bos weer te zien. Femke Riel vertelde hoe haar ervaringen met buddyzorg haar ertoe brachten om Het Buddyhuis op te richten en haar ambitie om buddyzorg te integreren in de zorg.

 

Elkaar vinden

Tijdens de middag was er op diverse momenten ruimte voor interactie in de eigen regio: er werd kennis gemaakt, er werden contacten gelegd en men ging in gesprek over het vinden van elkaar en samenwerking tussen disciplines en “over de lijnen heen”. We kijken terug op een waardevolle en inspirerende middag!

Congres kanker en leven
Media

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs