06-11-2019 | Nieuws

In de spotlights: Denise Filippo

Foto

“Een bruggenbouwer in de zorg’ zo noem ik mezelf. Omdat ik samenwerking zie als een voorwaarde voor duurzame verandering. Mensen bij elkaar brengen, in hun kracht zetten en out of the box denken om zo tot oplossingen voor domeinoverstijgende problemen te komen. Daar houd ik van! Ik vind het mooi om me zo in te zetten voor een gezonde wijk, gemeente en regio.

"Gezondheidszorg hoort wat mij betreft preventie- en persoonsgericht te zijn."

Gezondheidszorg gaat voor mij in de eerste plaats over mensen leren hoe ze zelf meer invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid en welzijn. Dat vraagt het vergroten van kennis en hulp bij keuzes en gedrag die in lijn zijn met wat belangrijk is voor deze persoon. In de tweede plaats gaat gezondheidszorg natuurlijk over het indiceren en behandelen van oorzaken die de gezondheid verminderen of in gevaar brengen. In dat geval zou de zorg zoveel mogelijk gepersonaliseerd zijn. Dit vraagt wat van zowel zorgverlener als zorggebruiker.  Kortom: gezondheidszorg hoort wat mij betreft preventie- en persoonsgericht te zijn.

 

Ik ben opgeleid als cultureel antropoloog en ervaren als adviseur duurzame inzetbaarheid. Dat maakt me een ‘expert’ op het gebied van mens en samenleving in relatie tot gezondheid. Beweging teweeg brengen, dat vind ik belangrijk bij alles wat ik doe. Om mijn werk goed te kunnen doen stel ik het liefst heel veel vragen en blijf ik neutraal. Ik vind het belangrijk om het naadje van de kous te weten zodat je echt met elkaar de diepte in kan en tot de kern van een probleem kan komen. Zodat je daarna tot een domeinoverstijgende oplossing kan komen. Ik verlies hierbij niet uit het oog dat het draait om de inwoner. Daar hoort de regie te liggen. Hier werk ik dagelijks met veel energie en een resultaatgerichte blik aan!”