27-09-2023 | Nieuws

Vanaf 2024 aanvullende bekostiging CenteringZwangerschap

Verloskundigen die CenteringZwangerschap aanbieden -prenatale zorg in groepsvorm- kunnen vanaf januari 2024 aanspraak maken op een toeslag. Het ontbreken van een duurzame bekostiging stond verdere verspreiding van deze veelbelovende vorm van verloskundige zorg in de weg. Een geluid dat onder meer in deze regio te horen was. Naar aanleiding daarvan is vanuit de regio dit vraagstuk met alle betrokken partijen geagendeerd.

Allereerst: wat is CenteringZwangerschap?

Bij Centeringzwangerschap nemen zwangeren deel aan groepsbijeenkomsten in plaats van individuele zorg. Medische controles worden gecombineerd met uitwisseling van kennis en ervaringen en het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap. Uit onderzoek en ervaringen uit de praktijk blijkt deze vorm meerwaarde te hebben: deze interventie op raakvlak van medisch en sociaal domein heeft een sterk preventieve werking, bereidt ouders voor op het ouderschap en biedt een netwerk van gelijkgestemden. 

 

Financiële prikkels
Uit de Economische Evaluatie van TNO uit 2021 blijkt dat CenteringZwangerschap ook in Nederland gezondheidswinst oplevert en zorgkosten bespaart. Echter, voor verloskundigen vraagt deze vorm extra investering in tijd en geld en lijken de individuele consulten financieel aantrekkelijker. Kortom, een veelbelovende vorm van zorg die op lange termijn kostenbesparend is, kende op de korte termijn ongunstige financiële prikkels die het geven van CenteringZwangerschap voor verloskundigen financieel onaantrekkelijk maakten.

 

Inzet regio

In de regio hoorden we van diverse kanten van dit probleem. Als onafhankelijke partij organiseerde Raedelijn daarop werkbijeenkomsten waarbij alle betrokkenen aan tafel zaten, op individuele titel, met de uitnodiging met elkaar te praten over een duurzame toekomst van centeringzwangerschap. Van de individuele verloskundige, de gemeente Utrecht, tot aan vertegenwoordigers vanuit de zorgverzekeraar, NZA en de Stichting Centering. Samen hebben we gekeken of we deze impasse konden doorbreken en hoe een duurzame oplossing er uit zou kunnen zien. Voor het eerst werd over dit onderwerp gesproken met zoveel verschillende perspectieven bij elkaar. 


Door ons te verdiepen in elkaar, in ieders perspectief op de zaak, ontstond begrip voor de ander en vertrouwen. Hierdoor kwam er ruimte en energie om met elkaar verder te zoeken en oplossingsrichtingen te verkennen. Door de werkbijeenkomsten ontstond ondertussen een landelijke tafel met daaraan de NZ, NZA en KNOV die samen doorpraatten over de resultaten uit de bijeenkomsten en aanpassingen doorvoerden. 

 

Resultaat

Het initiatief uit de regio werkte dus landelijk door: dit voorjaar blijkt dat er een grote stap gezet is: de zorgverzekeraars passen hun inkoopvoorwaarden aan. Een toeslag voor CenteringZwangerschap wordt opgenomen in de inkoopvoorwaarden en de NZA gaat de tarieven hierop aanpassen. Een heel belangrijke schakel in het hele pakket aan beoogde veranderingen is daarmee gerealiseerd. En daarmee wordt de kans vergroot dat aanstaande moeders en daarmee hun kinderen een kansrijke start maken. 

 

Meer lezen?

Binnenkort delen we een artikel waarin we uitgebreider vertellen over de aanpak vanuit de regio en onze rol. Wil je dit ontvangen? Laat dan je e-mailadres achter via onderstaand formulier, dan sturen we het je toe zodra het klaar is.