08-04-2020 | Nieuws

Scholing voor gezondheidsgericht gesprek levert mooie resultaten op

Als je eenzaam bent, voel je je misschien niet optimaal fit. En als je een ziekte hebt kun je je toch gezond voelen. Wanneer zorgverleners hierover in gesprek gaan met de patiënt ontstaat een ‘ander gesprek’. Een gesprek waarin het niet alleen gaat over klachten of ziekte, maar ook over hoe je gezondheid ervaart en wat je behoeftes en verlangens zijn. Belangrijkste: de patiënt geeft aan wat ertoe doet. Vanuit het LRJG werd in samenwerking met Raedelijn, Zelfzorg Ondersteund en THINC. het project, ‘voer eens het andere gesprek’ uitgevoerd. Deze week is een fraai opgemaakte rapportage opgeleverd met daarin de resultaten. Want wat levert zo’n ‘ander gesprek’ nou echt op voor zorgverlener en patiënt?

 

Huisarts Karolien van den Brekel is aanjager van de scholing ‘het andere gesprek’ en legt kort uit wat de scholing inhoudt. ‘Deze multidisciplinaire scholing voor professionals uit het medische en sociale domein gaat over het voeren van een persoonsgericht gesprek, waarin je de patiënt expliciet uitnodigt om samen breder te kijken naar gezondheid en hoe hij/zij de eigen gezondheid ervaart. In de scholing worden twee modellen (zowel het 4 Domeinen model, als het spinnenweb van Positieve Gezondheid) als basis gebruikt. Aan de hand hiervan wordt nagegaan wat goed gaat maar ook welke problemen spelen binnen de verschillende levensdomeinen.’

 

Van den Brekel vertelt dat al deze aspecten in kaart gebracht worden en dat dit handvatten oplevert. ‘Handvatten voor de patiënt om zelf te bepalen welke eerste stappen hij/zij wil zetten en handvatten voor professionals voor afgestemde zorg, in samenwerking en over de domeinen heen.’ Zo blijkt uit het onderzoek dat patiënten aangeven meer inzicht te hebben in hun eigen situatie: ‘het andere gesprek heeft me inzicht gegeven in waar ik aan kan werken.’

 

Wat levert het nog meer op?

De professionals in Leidsche Rijn gebruiken ‘het andere gesprek’ om samen te werken aan persoonsgerichte zorg voor de inwoners van Leidsche Rijn. Het hele traject loopt sinds 2018 en werd begeleid door adviesbureau Raedelijn. Adviseur Karlijn van Kats vertelt over de resultaten: ‘Onderzoeksbureau THINC. heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin onder andere is onderzocht wat er bij de implementatie van zo’n nieuwe werkwijze komt kijken. 67% van de geïnterviewde professionals gaven aan dat zij tools zoals ‘het andere gesprek’ nodig hebben om persoonlijke en holistische zorg te kunnen leveren. Ook blijkt dat ‘het andere gesprek’ door patiënten als positief wordt ervaren. Het gevoel van ‘je echt gehoord voelen’ komt naar voren uit de interviews. Daarnaast laat het rapport nog mooie andere resultaten en goede aanbevelingen voor verder implementatie en opschaling zien. Wij zijn tevreden met deze basis!

Klik op afbeeldingen voor vergroting

 

Hoe nu verder?

Huisarts Karolien van den Brekel is tevreden dat er een vervolg gepland staat. ‘Ook in 2020 gaan we door met het geven van scholingen voor professionals in de wijk en de komende jaren wordt persoonsgerichte zorg verder ingebed binnen het LRJG en Leidsche Rijn. Zowel met de implementatie van het gesprek in de spreekkamer, de organisatie ervan in de praktijk, en de samenwerking rondom de patiënt/bewoner in de wijk.’

Benieuwd naar de resultaten en ervaringen met ‘het andere gesprek’?
Bekijk de interactieve rapportage hier >>