22-03-2024 | Nieuws

ROS-netwerk inventariseert leefstijlinitiatieven in Nederland

Leefstijl krijgt steeds meer erkenning als integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Om een goed beeld te krijgen van de diverse initiatieven en tools die momenteel worden ingezet voor leefstijlverandering in de eerstelijnszorg, heeft het ROS-netwerk, waar Raedelijn onderdeel van is, de taak op zich genomen om landelijk de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in de eerstelijnszorg in kaart te brengen.

 

De inventarisatie

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd in opdracht van team Praktijkimplementatie en Kwaliteit (PIEK) van de Coalitie Leefstijl in de Zorg, in nauwe samenwerking met InEen. Inzicht in de huidige stand van zaken rondom de bekendheid en het gebruik van leefstijlinitiatieven onder huisartsen en paramedici helpt te bepalen welke leefstijlinitiatieven kunnen worden gepromoot, welke kunnen worden opgeschaald en op welke gebieden verdere ontwikkeling nodig is. De ROS-en weten goed wat er speelt op regionaal en lokaal niveau, het ROS-netwerk kan dit goed in kaart brengen.

Deze inventarisatie moet antwoord geven op onderstaande vragen: 

  • In hoeverre zijn brancheverenigingen van eerstelijnsberoepsgroepen, huisartsenzorggroepen en paramedici bekend met leefstijlinitiatieven en/of -tools?
  • Worden deze leefstijlinitiatieven en/of -tools gebruikt?
  • Wat is de reden waarom deze leefstijlinitiatieven en/of -tools wel of niet gebruikt worden?

De inventarisatie is half maart gestart en wordt naar verwachting voor de zomer afgerond. Team PIEK heeft ook opdracht verleend voor soortgelijke inventarisaties binnen de tweede lijns- en geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt breed binnen de curatieve zorg de bestaande leefstijlinitiatieven en -tools in kaart gebracht.

 

Over het ROS-netwerk

Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). We adviseren en begeleiden in de eigen regio's de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden.

De Coalitie Leefstijl in de Zorg is mogelijk gemaakt met middelen van VWS voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

 

Meer informatie over deze inventarisatie vind je op de website van het ROS-netwerk.