28-06-2022 | Nieuws

Regiobeeld next level

Hoe geven we inwoner, professional en bestuurder inzicht in relevante data over buurten, wijken en regio’s? En hoe maak je samen de vertaalslag van maatschappelijke ontwikkelingen naar een wijk- of doelgroepgerichte aanpak met hulp van data? Met de Health Hub Utrecht werken we aan de doorontwikkeling van het Regiobeeld waarin we deze vragen beantwoorden.

Initiatiefnemers Marie Claire van Hek, Anna Kersten, Margot Slootweg en Philippe Sprenger gingen daarover met de HHU partners in gesprek tijdens de denktank doorontwikkeling Regiobeeld op 23 juni bij Raedelijn, georganiseerd vanuit de coalitie Digitale Transformatie. De aanleiding hiervan was de oplevering van het Regiobeeld van de U16. Het doel van de bijeenkomst was om te toetsen hoe dit Regiobeeld door de HHU partners wordt gebruikt, en wat er volgens hen nodig is om dit beeld te laten aansluiten bij de informatievraagstukken uit de zorgpraktijk.

 

Het Regiobeeld is eerder dit jaar opgesteld in opdracht van de Health Hub Utrecht om de zorgpraktijk te helpen (toekomstige) knelpunten te agenderen en prioriteren. Dit data gedreven document geeft gedetailleerder inzicht in knelpunten rondom zorg en welzijn in onze regio. Ken je het nog niet? Klik dan hier. Uit de bijeenkomst bleek dat sommige HHU partners zeker gebruik maken van het document om een strategische koers op uit te zetten, maar dat de vertaalslag naar een wijkgerichte aanpak nog lastig blijkt in de praktijk. Een terechte uitdaging, want informatie en inzichten bieden je immers nog geen kant en klare oplossing voor de uitdagingen in de zorgpraktijk. 

 

Door in gesprek te gaan met onderzoekers en zorgbestuurders verkennen we wat er nodig is om het Regiobeeld verder door te ontwikkelen en met welk doel je dit document zou wensen in te zetten. Om zorg- en welzijnsorganisaties de handvatten te bieden om op basis van data wijkgerichte aanpakken te formuleren, zal verder worden onderzocht hoe de verbinding verstevigd kan worden tussen data- en kennis initiatieven en de zorgpraktijk.

 

Wil jij ook met deze vraagstukken meedenken? Of heb je een goed idee? Laat het ons weten en neem contact op met mslootweg@raedelijn.nl.

 

Met dank aan de HHU meedoeners en denkers: Frans De Waal en Michal Kleinhans van Gemeente Utrecht. Janna Bruijning en Saskia Te Velde van Hogeschool Utrecht. Iris de Putter en Fenna Reuvers van GGD regio Utrecht. Hanneke Zijtveld - van der Wiel van Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Marrit Nauta, Froukje Snoeren, N. Charlotte Onland-Moret van UMC Utrecht. Matthijs Riemens van Lokalis. Douwe-Jan Bakker van AxionContinu. Jacintha Albada Jelgersma van Saltro.

WhatsApp Image 2022 06 23 at 10.17.23 AM 111873179556

Meer weten? Neem contact op met een van onze collega's