04-02-2020 | blog

Preventie past nog niet

iStock 69226985 LARGE 111946798611

Vernieuwing in de zorg. Vaak denken we dan aan high tech operatierobots en aan nieuwe behandelmethodieken tegen complexe ziekten. Het gaat over miljoenen. Vernieuwingen met aanzien. Deze vernieuwingen willen we als maatschappij: het helpt ons ziekten te genezen en langer gezond te leven. Het zijn vernieuwingen met impact. Tegelijkertijd ligt er nog een veld open waar we veel meer impact kunnen realiseren: namelijk de eerste lijn. De meest toegankelijke en laagdrempelige zorg. En dan ligt de meeste impact voorhanden in preventie. Niet zo spannend als een high tech operatierobot, maar zeker niet minder effectief.

 

Het gaat over simpele veranderingen in de manier waarop we aankijken tegen zorg en gezondheid. Waarbij professionals in zorg, welzijn en gezondheid ons anders laten denken, zodat we veel minder zorg nodig hebben. En daar doet het wonderlijke zich voor: we zijn helemaal niet voorbereid op preventie. Ons systeem is ingericht op behandeling. Het financiële web in de zorg is geweven rondom financieringsstromen die draaien om productie. Niet om het voorkomen van deze productie. En dat is soms het einde van veelbelovende preventie, zelfs als dit in praktijk haar impact heeft bewezen.

 

EFFECTIEVER

Als we kijken naar de geboortezorg, dan werken we hard aan Kansrijke Start. Dat gaat over impactvolle verbeteringen. Zelfs de minister stelt: De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. En ook deze ministeriële ambitie biedt niet altijd de mogelijkheden om in te zetten op preventie. Het kost immers soms een beetje geld vooraf, waarbij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders vaak nog naar elkaar kijken.

 

CENTERING PREGNANCY

Neem nu een initiatief als centering pregnancy  – gezamenlijke consulten voor zwangeren . Dat kan zomaar een veel effectievere gedragsverandering opleveren dan een één op één advies van een verloskundige en levert daarmee gezondheidswinst op. Om dat echt goed te doen, moeten verloskundigen investeren in tijd (maar ook bijvoorbeeld in een geschikte groepsruimte). Die investeringen doen we vaak niet omdat we de besparingen verderop niet meenemen; we kennen immers alleen gerealiseerde productie en niet productie die we hebben voorkomen. En daarmee stokt deze preventie.

 

SAMEN

Vanuit Raedelijn werken we in 2020 volop door met Kansrijke Start en laten we zien wat er wèl kan: samen veranderen om dat mogelijk te maken. Verandert u mee?