22-04-2024 | Nieuws

Met trots publiceren wij ons Jaarverslag 2023

Hierbij presenteer ik het jaarverslag van Raedelijn over 2023. Ik ben erg trots op wat we afgelopen jaar met Raedelijn hebben bereikt.

Het afgelopen jaar stond grotendeels in het thema van de landelijke akkoorden GALA en IZA. In 2023 hebben we met verschillende regio’s en subregio’s in ons werkgebied regiobeelden en regioplannen opgesteld en geanalyseerd, we ontwikkelden werkagenda’s en we hebben transformatieplannen door de snelle toets laten gaan.

 

Maar we zijn ook tegen een aantal beperkingen van de IZA-structuur aan gelopen. We weten nog niet alle antwoorden en ook niet in hoeverre het IZA en GALA de nodige transitie écht realiseren. Maar we zien al wel nieuwe en stevigere samenwerkingen ontstaan en dat gaat niet vanzelf. De voorwaartse energie van onze partners en Raedelijn brengt veel in beweging. 

 

Wat ik zeker weet is dat ik ongelooflijk trots ben! Op de wendbaarheid van  Raedelijn en onze partners, op de Raedelijners en op het vertrouwen dat we van onze partners krijgen om de regio verder te helpen met de IZA- en GALA-vraagstukken. En op alles wat we tot nu toe hebben bijgedragen. Wat dat precies is, lees je in dit jaarverslag over 2023. 

 

Philippe Sprenger
Directeur/bestuurder