03-12-2019 | Nieuws

In de spotlights: Edith de la Fuente, senior adviseur

Foto

Edith de la Fuente werkt ruim vier jaar met veel plezier als adviseur bij Raedelijn. Met haar bedrijfskundige achtergrond heeft ze altijd veel interesse gehad in de zorgsector. De ervaringen die ze opdeed bij verschillende organisaties  in de zorgsector komen goed van pas in haar werk bij Raedelijn. 

 

“Wat ik belangrijk vind, is het maken van goed werkende samenwerkingsafspraken. Altijd vanuit de behoeften en mogelijkheden van inwoners en gericht op gezamenlijke meerwaarde. Wat mij inspireert is de focus op wat mensen nog wèl kunnen. Afspraken zijn heel geduldig op papier, maar hebben pas zin als mensen elkaar kennen en weten te bereiken. Ik zie geregeld dat dit nog onvoldoende gebeurt. Vooral over domeinen heen. Het heeft ook te maken met continuïteit: samenwerkingsafspraken moet je niet afhankelijk maken van personen. Mijn sleutel tot een succesvolle samenwerking? Weet wat je aan elkaar hebt, durf los te laten en heb vertrouwen in wat de ander aan deskundigheid heeft. Daarmee kan ook dubbel werk voorkomen worden”, aldus Edith.

“Om echt iets van de grond te krijgen, is het belangrijk om te beginnen daar waar de energie zit”

Klein beginnen

“De rode draad in mijn werk is dat ik overzicht heb en een verbinder ben tussen alle partijen. De ene keer ben je regionaal bezig en dan weer in de wijk, zowel bestuurlijk als operationeel. Het schakelen tussen die verschillende niveaus en de dynamiek daartussen vind ik het leukste aan mijn werk”, vertelt Edith. “Om echt iets van de grond te krijgen, is het belangrijk om te beginnen daar waar de energie zit. Soms moet je klein beginnen om echt veranderingen te bereiken. Het is de kunst daarbij de balans te houden met de ontwikkeling om regionale kaders en afspraken te maken.”

 

Vliegwiel

“Waar ik trots op ben is het project ‘Ouderenzorg en ondersteuning in regio Noordwest Veluwe’. Daar zijn we met partijen gekomen tot multidisciplinaire samenwerking in ouderenteams. Zowel zorg als welzijn zijn betrokken. En alle professionals werken met hetzelfde communicatieplatform met de cliënt als startpunt. Het resultaat: passende zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoefte van ouderen. Succesfactor in dit traject was om samen met een projectgroep van professionals uit zorg en welzijn vanuit de inhoud samenwerkingsafspraken invulling te geven. De stapsgewijze implementatie met steeds een beperkt aantal huisartspraktijken bepaalde tevens het succes. Wat daarbij echt hielp was de gelijktijdige introductie van het communicatieplatform. Dat was een vliegwiel voor de samenwerking.”