24-10-2023 | Nieuws

Werk je met mensen die weinig digitale vaardigheden hebben? Wij vragen je hulp!

Met een korte enquête willen we inzicht krijgen in de doorverwijzing van patiënten met weinig digitaal vaardigheden naar initiatieven in de regio Utrecht die helpen inwoners digitaal vaardiger te maken. 

 

Moeite met digitale middelen

Om de druk op de gezondheidszorg te verlichten, wordt zorg steeds meer digitaal aangeboden. Denk hierbij aan online consulten, medicijnen bestellen, afspraken maken of gegevens inzien. Daarom is het belangrijk dat inwoners digitaal vaardig zijn. Echter geeft 20% van de Nederlanders aan dat ze weinig tot geen ervaring hebben met digitale middelen (CPB, 2021). Zij hebben moeite met zelfstandig digitale informatie opzoeken en op een veilige manier verwerken. Tegelijkertijd bestaan er in Utrecht verschillende initiatieven die inwoners digitaal vaardig(er) kunnen maken. Maar dit aanbod is versnipperd. 

 

Onderzoek

De Health Hub Utrecht (HHU) wil daarom investeren in het vergroten van de digitale vaardigheden van inwoners in de regio Utrecht, zodat digitale zorg toegankelijk wordt en daarmee zorgverleners ontlast. Vanuit Raedelijn - als mede-kartrekker van de coalitie Digitale Transformatie binnen de HHU - doen we dan ook onderzoek naar hoe initiatieven gericht op digitale (gezondheids)vaardigheden in de regio Utrecht een grotere impact kunnen hebben op de digitale vaardigheden van inwoners.

 

Met een korte enquête willen we inzicht krijgen in de doorverwijzing van patiënten met weinig digitale vaardigheden door zorgverleners. Kom jij in je werk in de regio Utrecht patiënten of cliënten tegen die weinig digitaal vaardig zijn? Wil je dan deze enquête invullen? Dit kost slechts drie tot vijf minuten en zou ons erg helpen. Alvast bedankt!