29-02-2024 | Nieuws

HINQ en Raedelijn tekenen voor vervolg Babyconnect

Zorgverleners in de geboortezorg in de regio Utrecht-Amersfoort zijn weer een stap dichter bij digitale gegevensuitwisseling. Want vandaag tekenden HINQ en Raedelijn het dienstverleningscontract dat de implementatie van de viewer bij de zorgverleners mogelijk maakt. Een mooie nieuwe mijlpaal voor Babyconnect Utrecht-Amersfoort!

 

Philippe Sprenger, directeur/bestuurder van Raedelijn, tekende het contract met HINQ namens de stuurgroep van Babyconnect Utrecht-Amersfoort. “In onze regio werken we met 42 verschillende organisaties in de geboortezorg toe naar digitale gegevensuitwisseling. Een ingewikkeld en langdurig proces dat we heel zorgvuldig uitvoeren, om ervoor te zorgen dat de systemen goed op elkaar aansluiten en gegevens veilig gedeeld worden.

 

Afgelopen jaar hebben we met het St. Antonius ziekenhuis, Verloskundigenpraktijk de Vecht, Verloskundigenpraktijk Doula, Kraamzorg het Kraamkloppertje en HINQ getest of de viewer functioneel werkte en wat er nog nodig is om de viewer daadwerkelijk te implementeren bij alle organisaties. Ik ben heel blij dat we daar, met het tekenen van de dienstverleningsovereenkomst voor implementatie, nu staan. En ik ben trots op de mooie samenwerking die we hierin hebben met TRIJN, de RSO in onze regio, die een leidende rol zal hebben in de voorbereiding en begeleiding van de implementatie”

babyconnect Raedelijn HINQ Trijn2

“De overgang naar implementatie is een belangrijke stap in onze regio. We zullen hierdoor leren wat het betekent om op deze wijze in het netwerk van de geboortezorg met elkaar te werken en wat we daarover met elkaar nog moeten afspreken. Daarnaast doen we in de regio met weer een andere use case ervaring op met het werken met een viewer die geïntegreerd is in de eigen werkomgeving. Werken met viewers en het daarna overhalen van gegevens die je strikt noodzakelijk acht om in het eigen systeem te hebben is de toekomst. Eén waar we in de regio stapsgewijs naartoe werken.” Aldus Eva Marquarita, directeur van Trijn. “Ons streven is om bij een succesvolle implementatie niet alleen op te schalen met de andere VSV’s in onze regio, maar ook andere sectoren aan te haken. Zoals huisartsen, apothekers en de JGZ.”

 

Hans Niendieker, bestuurder van HINQ: “Deze ondertekening luidt een hele nieuwe fase in voor Babyconnect. Voor de zorgprofessionals en de zwangeren in de regio Utrecht-Amersfoort gaat er nu echt een perspectief ontstaan om digitaal en hybride met elkaar samen te werken. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om zowel voor als achter de schermen de gegevensuitwisseling vanuit de verschillende bronsystemen mogelijk te maken. Uiteindelijk zorgt Babyconnect voor een lagere registratielast voor de zorgprofessionals, betere samenwerking en het slimmer benutten van de capaciteit in de regio. Voor zwangeren is betrouwbare informatie beter toegankelijk dankzij Babyconnect en kunnen zij op een slimme hybride manier samenwerken met de zorgprofessionals.”

 

Naar verwachting start de regio Utrecht-Amersfoort in april met de pilot en staat rond eind mei of begin juni de implementatie in de regio op de planning.