31-03-2022 | Nieuws

Grote stappen voor netwerksamenwerking Zuidoost Utrecht Verbonden

Netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden heeft in 2021 flink gewerkt aan de samenwerking. Zo hebben de deelnemers van het netwerk grote stappen gezet met de governance en laat de aanpak in drie coalties de eerste successen zien. De domeinoverstijgende samenwerking en verbinding in de vijf gemeenten komt daarmee echt van de grond.

 

Bij domeinoverstijgende samenwerking wordt vaak, en terecht, gewezen op de complexiteit. De kracht en het succes van dit samenwerkingsverband zit in het beginnen bij de professional. Waar loopt de professional dagelijks tegenaan in de samenwerking met andere domeinen? Die knelpunten zijn de basis geweest voor het formeren van coalities. En door coalities te laten bestaan uit professionals, managers en bestuurders organiseren we praktische slagkracht én nemen we eventuele bestuurlijke obstakels ook weg. Daarmee wordt domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk tastbaar.

 

De resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar van het netwerk zijn te zien in het jaaroverzicht van Zuidoost Utrecht Verbonden.

Agenda 2021 – 2023

In 2021 is de agenda 2021 – 2023 vastgesteld. De agenda bestaat uit drie thema’s: samenwerking in de wijk, overdracht en ontslag, en zorg voor mensen met GGZ problematiek. In verschillende coalities hebben de deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden een vliegende start gemaakt met de drie thema’s en zijn de eerste resultaten al behaald.

 

  • Voor het thema ‘samenwerking in de wijk’ zijn wijkmanagers na een eerste sessie gelijk praktisch aan de slag gegaan met de actielijnen. Waarbij de eerste prioriteit de coordinatie rondom wijkverpleging in de regio is.
  • Voor het thema ‘overdracht en ontslag’ is de projectgroep geformeerd, die met een 0-meting in kaart brengt welke afspraken er op dit moment zijn rondom overdracht en ontslag. Om vervolgens de gewenste situatie te bepalen en verbeteracties in gang te zetten.
  • Voor het thema ‘zorg voor mensen met GGZ problematiek’ is een projectleider gestart met het maken van een GGZ plan. Met een focus op drie onderwerpen: samenwerkingsafspraken maken en/of aanscherpen; stimuleren van de ‘juiste zorg op de juiste plek; organiseren en faciliteren van kennis- en kwaliteitsbevordering tussen professionals.

 

Governance vernieuwd en vastgesteld

Afgelopen jaar heeft Raedelijn de governance voor Zuidoost Utrecht Verbonden ontworpen. In de governance staan onder andere de spelregels en de financiën van het netwerk beschreven. De deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden zijn in juni akkoord gegaan met de governance, die vanaf januari 2022 officieel van kracht is. Met de governance is commitment aan het netwerk en de samenwerking Zuidoost Utrecht Verbonden expliciet vastgelegd.

 

Plannen voor 2022

Ook dit jaar bouwt Zuidoost Utrecht Verbonden verder aan de netwerksamenwerking. De coalities werken verder aan de drie inhoudelijke thema’s en de communicatie van en over het netwerk krijgt een stevige update. Zo zal in 2022 de website zuidoostutrechtverbonden.nl live gaan en start het netwerk met een nieuwsbrief voor alle professionals in de regio. Zo kunnen de deelnemers van Zuidoost Utrecht Verbonden hun collega’s inspireren, informeren over en overtuigen van de toegevoegde waarde van de netwerksamenwerking.

 

Uitgebreid interview over Zuidoost Utrecht Verbonden

IVVU publiceerde recent een interview over Zuidoost Utrecht Verbonden voor de nieuwsbrief van Toekomstbestendige Ouderenzorg. In dit artikel komen Anne Bosman, Mirjam Hagen, Martijn Wiesenekker en Hans Erik van Helsdingen uitgebreid aan het woord en vertellen ze over de samenwerking en hoe die bijdraagt een positieve gezondheid en passende zorg voor kwetbare ouderen in de regio.

 

Lees het hele artikel >>

 

Over Zuidoost Utrecht Verbonden

In Zuidoost Utrecht werken verschillende organisaties sinds 2018 stevig samen aan de zorg, ondersteuning en gezondheid van de inwoners. Dit doen zij in het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden. Hierin zijn onder meer vijf gemeenten (Bunnik, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede), het Diakonessenhuis, Unicum, Altrecht, vvt-instellingen en Zilveren Kruis actief.

 

Raedelijn is al lange tijd betrokken bij het netwerk. Want al sinds de start van de samenwerking in 2018 nemen Philippe Sprenger, Linda van de Poll en sinds dit jaar ook Karlijn van Kats belangrijke rollen op zich. Als voorzitter en coördinator van het netwerk leveren zij een flinke inhoudelijke én organisatorische bijdrage aan deze succesvolle samenwerking in Zuidoost Utrecht.

Meer weten? Neem contact op met een van onze betrokken collega's