30-06-2022 | blog

Gemiddeld beter is niet beter

"Het gaat gemiddeld goed met de gezondheid van inwoners van de regio Utrecht. En hoe beter het gemiddeld gaat, hoe pijnlijker het wordt. Het gaat namelijk niet met iedereen goed. We weten dat er altijd verschillen zullen zijn, maar de gezondheidsverschillen in onze regio worden groter. Het regiobeeld van de Health Hub Utrecht, geleid door Marielle Jambroes en Anna Kersten van het UMCU, benoemt gezondheidsverschillen als één van de prioriteiten.

 

Ik denk dat digitale transformatie de verschillen kan verkleinen. Dat gaat niet vanzelf, want niet iedereen is zo digitaal vaardig. Waardoor digitalisering er ook voor kan zorgen dat de verschillen alleen nog maar groter worden. Het vraagt dus om een serieuze inspanning in een complex speelveld."

"De opgave is groot en niet alleen een publieke verantwoordelijkheid."

"En daarom werken Margot en ik binnen de HHU, samen met Marie Claire van Hek, aan een aantal lijnen die verschillen kunnen én moeten verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van digitale vaardigheden van inwoners. En ook aan de organisaties van de HHU die zelf kritisch zijn op hun digitale toegankelijkheid. Verder werken we aan buurten en wijken waar digitalisering en gaming vanzelfsprekend zijn voor het bevorderen van zorg en gezondheid. 

 

De opgave is groot en niet alleen een publieke verantwoordelijkheid. Het is daarom mooi om te zien hoe de ROM Utrecht en Hanna Groen ons verbinden met bedrijven met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die met ons willen samenwerken aan die opgave.

 

Realiseren we dat snel? Nee. De HHU heeft niet voor niets 2030 als mikpunt gekozen. Het vergroten van de verschillen heeft tientallen jaren gekost, het verkleinen vraagt tijd en toewijding. En juist door de lange termijn betrokkenheid van de partners van de HHU ben ik ervan overtuigd dat het ons gaat lukken." 

Meer weten? Neem contact op met een van onze betrokken collega's