21-06-2022 | Nieuws

Digitalisering en gamification om gezond gedrag te stimuleren

Hoe kun je spelenderwijs gedrag veranderen? En hoe kun je met digitale hulpmiddelen gezonde keuzes stimuleren? Over die onderwerpen ging Philippe Sprenger vorige week tijdens Connect Live met onder andere bedrijfsleven en overheid in gesprek. En dat zij daar wel ideeën over hadden was duidelijk, want er was geen vrije stoel meer over bij de bedrijventafel die hij namens de Health Hub Utrecht hierover hostte.

 

  • Zorg dat de doelstellingen van de interventie bij de start helder zijn, begin daarna met investeren in middelen en producenten
  • Begin klein en focus op co-creatie in de woonomgeving buitenshuis, bijvoorbeeld door QR-codes in te bouwen in de muur en hier afwisselende concepten aan te koppelen
  • Start bij hoe men zich in een wijk beweegt. Zet techniek in om een community te bouwen en interactie onderling uit te lokken
  • Sluit aan bij belevingswereld in de wijk en gebruik locatiegebaseerde features om live interacte en cohesie te stimuleren
  • Zet gaming in om zelfredzaamheid van jongeren en ouderen te vergroten

 

Het is maar een greep uit de opbrengst van de bedrijventafel ‘digitale gezondheid en gamification als ontwerp- en ontwikkelprincipe voor een nieuwe wijk’. Waar onder andere HoloMoves, IJsfontein, Vedea, Van Wijnen, UrbanSync, gemeente Zeist, gemeente Amersfoort, gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht aanschoven.

 

Digitalisering en gamificatie wordt steeds meer toegepast als ontwerp- en ontwikkelprincipes voor gezond (stedelijk) leven in toekomstige én bestaande wijken. Het onderwerp stond daarom op de agenda van Connect Live. Dit jaarlijkse regionale ondernemersfestival wordt georganiseerd door de Economic Board Utrecht (EBU) en de ROM regio Utrecht. Het programma is samengesteld om te inspireren, creëren, samenwerken en ontmoeten. 

Vervolg

De HHU zal samen met de ROM verder verkennen hoe innovatief bedrijfsleven in de regio kan bijdragen aan een gezonde en gelukkige regio. 

Ken jij nog een innovatieve ontwikkeling of heb je een concreet idee? Neem contact op met ons