15-04-2021 | blog

Coronastress in de spreekkamer?

Corona heeft nu al meer dan een jaar impact op onze levens. Van ziekenhuisbestuurders hoor ik dat er twee werelden bestaan. Eén binnen het ziekenhuis waar iedereen keihard werkt om zorg te bieden en de reguliere zorg steeds meer wordt afgeschaald. En één buiten het ziekenhuis waar iedereen snakt naar verlichting van de maatregelen. We zien mensen die gebukt gaan onder de beperkingen en we zien mensen die zich de nieuwe werkelijkheid snel eigen hebben gemaakt.  


Maar wat doet die veranderde wereld met ons? Hiervan is nog geen eenduidig beeld. De ene dag lezen we over grote toename van stress en verminderde levenslust. En de dag erna blijkt uit een nieuw onderzoek dat het wel meevalt.

Van huisartsen horen we dat ze wel degelijk merken dat er nieuwe klachten en vraagstukken ontstaan als gevolg van Corona. Vaak leiden deze vraagstukken tot stress. En van langdurige stress weten we inmiddels dat het leidt tot verminderde gezondheid. Preventie om deze stress te voorkomen is dus essentieel. Daarin willen we als Raedelijn concreet richting geven.

Dat vraagt wel om een beeld van wat de omvang en aard is van deze klachten en welke interventies effectief zijn. Dat beeld willen we graag helder krijgen en vertalen in concrete handvatten voor eerstelijns professionals. Dit doen we met een korte vragenlijst en snel beschikbare resultaten. Zo maken we samen een volgende stap in gezondheid en preventie.

 

Helpt u ook mee? 

Ben je professional in de eerste lijn en wil je ook helpen?
Vul hier de vragenlijst in