02-06-2020 | blog

Slimmer Samenwerken: één zwaluw maakt nog geen zomer

Heb je het al gemerkt? De wereld is nu heel anders dan voorheen. De Coronacrisis raakt ons allemaal maar biedt ondanks de vervelende gevolgen ook mooie kansen. Samenwerkingen die eerder langere tijd stagneerden op randvoorwaarden bleken in de afgelopen periode binnen een paar weken concreet gemaakt. Hier hebben we mooie voorbeelden van. Maar bij mij en mijn collega’s van Raedelijn rijst wel de vraag: is het waar dat één zwaluw nog geen zomer maakt?

Wat we zagen…

Zorgprofessionals die geen heil zagen in digitale consulten waren nu ineens enthousiast over de bijzondere gesprekken die ontstonden terwijl ze op afstand ineens heel dichtbij hun patiënten kwamen. Zorgverzekeraars die nauw samenwerken waarbij de concurrentie “even” aan de kant wordt gezet. Je zou kunnen zeggen: in deze bizarre tijden leerden we allemaal om slimmer te werken.


En toch… één zwaluw maakt nog geen zomer. Er komt een tijd dat het nieuwe normaal aanbreekt waarbij nieuwe blokkades ontstaan, concurrentie weer prevaleert en technologische ontwikkelingen ook ingewikkelde vraagstukken opleveren.

Wat wij ons afvragen…

Wat ons betreft ontstaat nu een nieuwe vraag: wat kunnen we leren van de afgelopen periode als het gaat om succesvol slimmer samenwerken en hoe borgen we dat in het nieuwe normaal?  

We lezen veel interessante nieuwtjes over alle (digitale) ontwikkelingen die “slimmer werken” mogelijk maken. En hoewel we graag aandacht besteden aan deze onderwerpen, willen we nu graag stilstaan bij het slimme samenwerken van Raedelijn.

 

In januari is de strategie van Raedelijn veranderd en binnen deze nieuwe strategie werken wij vanuit vier focusgebieden. In deze kennisgebieden delen, benutten en ontwikkelen wij onze kennis. De meeste focusgebieden zijn voor ons als ROS-adviseurs niet nieuw en onderliggende thema’s kunnen zelfs worden bestempeld als specialisme van een aantal van de Raedelijners. Er is echter altijd een uitzondering, zo ook hier.

Hoe zien wij Slimmer werken?

Het focusgebied “Slimmer Werken” werd als nieuw kennisgebied toegevoegd aan onze strategie met de opdracht om het gebied verder te verkennen en in kaart te brengen. Na een eerste sessie met de betrokken collega’s kwamen we op een aanscherping van Slimmer Werken met bijbehorende nieuwe naam; “Slimmer (samen)Werken”. Wij zien namelijk vanuit onze rol als ROS veel onbenut potentieel als het gaat over slimmer samenwerken tussen organisaties, zeker als het gaat over samenwerking over de domeinen heen.

 

Met oog op ons doel om kennis beter te benutten, te delen en verder te ontwikkelen zijn we gestart met het bij elkaar brengen van onze eigen kennis en ervaring rondom slimmer samenwerken. Zo kwamen we tot een aantal vormen van succesvol slimmer (samen)werken;

  1. Slim sturen in- en tussen organisaties (bestuurlijk draagvlak, gezamenlijke gedeelde visie, vertaling van bestuur naar management, naar professionals)
  2. Technologie optimaal inzetten (e-health, gegevensuitwisseling, PGO)
  3. Slimmer organiseren in- en tussen organisaties (schaarste delen, ongelabeld werken, MDO)
  4. Persoonlijke effectiviteit optimaal (kennis, kunde, motivatie van zorgprofessionals)

 

Met deze elementen kunnen we bij een initiatief tot samenwerking tussen organisaties gerichter inschatten op welke punten de samenwerking al rijp is en welke nog meer voedingsbodem nodig is.

 

Daarnaast vragen wij ons al doende ook het een en ander af: wat doet het geven van meer zorg op afstand met het werkplezier van de professional? Over het algemeen kiezen zorgverleners niet voor hun beroep om vervolgens een groot deel van de tijd achter de computer te zitten. Hoe behouden of voorzien we in het werkplezier? In de huidige arbeidsmarkt waarin krapte is, is dit element essentieel. Wij denken dan: hoe kunnen we digitale middelen en zorg op afstand slim inzetten zodat er juist meer tijd en ruimte ontstaat voor zorgverleners zodat zij een goed gesprek met hun cliënt kunnen voeren.

Kortom:

We hebben, in deze tijden van crisis, een hoop geleerd en een hoop veranderingen doorgevoerd. We streven er dan ook naar om deze slimme oplossingen ook na de Coronacrisis te blijven gebruiken. Door samen te werken, kennis te benutten en de juiste vragen te stellen werken we met elkaar en onze opdrachtgevers naar mooie vormen van Slimmer Samenwerken. Een ding is zeker: de zomer komt vanzelf.

 

Denise

Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
MensenWat we doenOpdrachten