01-09-2020 | Nieuws

Gezondheid in de toekomst: samen omdenken!

Vanuit de medische wereld aansluiten bij de leefwereld van de inwoner en daarnaast meer focussen op een breed palet aan factoren die invloed hebben op de gezondheid: dat is de kern van ons focusgebied Gezondheidszorg van de Toekomst. Hierbij speelt preventie een grote rol; want voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Maar hoe kunnen we dit realiseren? Collega’s Edith de la Fuente en Babs Matthieu nemen ons mee in enkele uitdagingen. 


Preventieve aanpak en integraal samenwerken
Wij zijn ervan overtuigd dat, naast de medische factoren, juist sociale en omgevingsfactoren van invloed zijn op de gezondheid. We werken met elkaar aan het beïnvloeden van deze factoren, om via die weg de ervaren gezondheid van mensen te vergroten. Dit betekent een preventieve aanpak en integraal samenwerken, los van bij welk domein men hoort. Dat vraagt om omdenken. Onze rol vanuit Raedelijn is om onze partners hierin te adviseren en te begeleiden.


Thema’s

Wij definiëren gezondheid als: “vitale inwoners die betekenisvol in het leven staan en die kunnen meedoen in de maatschappij”. Daar is nog veel verbetering in te halen, met name bij mensen in kwetsbare situaties. Wij hebben met elkaar geïnventariseerd welke factoren wij zien en bij welke wij een rol kunnen spelen. We zijn uitgekomen op twee thema’s die ons helpen om richting te geven aan wat wij verder ontwikkelen. 

  1. Positieve gezondheid en aandacht voor leefstijl
    Het uitgangspunt hierbij is persoonsgericht werken en mensen daarbij zoveel mogelijk zelf de regie geven. De focus ligt op wat iemand nog wél kan, ondanks zijn beperking/ziekte. Samen met met die persoon kijken wat nodig is en wat het beste voor hem of haar werkt. 

 

  1. Psychische kwetsbaarheid
    De inzichten rond psychische kwetsbaarheid passen we vooral toe op nieuw leven en life events. Bijvoorbeeld de eerste 1000 dagen van het leven van een kind. Kansrijke start is een groot project waarin dit tot uiting komt. Vragen die we stellen zijn: “Wat versterkt de band tussen ouder en kind?” En bij de overdracht van generatie op generatie: “hoe kan het (onbewust) doorgeven doorbroken worden?” 

 

Urgentie
We merken vanuit de praktijk steeds meer behoefte om deze kanteling vorm te geven. De huidige situatie rond corona laat zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is, maar ook hoe onze leefomgeving en sociale leven onze gezondheid beïnvloeden. Raedelijn, met de collega’s van dit focusgebied, investeert in trajecten rondom de twee thema’s. Hierbij maken we gebruik van goede voorbeelden om van te leren. Zoals de toepassing van positieve gezondheid in de praktijk (bijvoorbeeld van huisarts Jung uit Afferden). Dit wordt dan ook vervolgd!  

Samen kijken hoe wij de ervaren gezondheid van inwoners kunnen vergroten?