25-01-2021 | Nieuws

Duurzame voortgang voor Centering Pregnancy: hoe doen we dat samen?

Hoe zorgen we er samen voor dat Centering Pregnancy een duurzame voortgang heeft in de regio? Een mooi uitgangspunt voor een werksessie waaraan betrokken partijen deelnamen begin januari. Met een goed resultaat als gevolg: partijen hebben afgesproken om vaker bij elkaar te komen en samen dit vraagstuk verder te brengen.

 

“Vanuit verschillende perspectieven en belangen bedenken wat nodig is, blijkt essentieel voor duurzame voortgang van Centering Pregnancy in de regio Utrecht” vertelt Raedelijn adviseur Marieke de Jong. “Het vraagstuk lijkt eenvoudig. Ik vroeg me in eerste instantie af waarom dit niet al lang opgelost was. Maar zodra ik meer in het onderwerp dook en meer partijen sprak, werd duidelijk dat dit zeker niet eenvoudig is.”

 

Het is van belang dat verschillende partijen met elkaar samenwerken op het thema Centering Pregnancy. “Elkaar meenemen in jouw taak en welke dilemma’s dit met zich meebrengt is essentieel. Zeker als je nagaat hoe de interventie impact heeft op verschillende domeinen” vertelt De Jong. De partijen waarover De Jong spreekt zijn: Zilveren Kruis, KNOV, Stichting Centering Pregnancy, NZa, eerstelijnsverloskundigen Utrecht West en Oost, Jeugd Gezondheidszorg Utrecht, Gemeente Utrecht Volksgezondheid. Allen willen betrokken zijn bij Centering Pregnancy in de regio Utrecht. Een mooie stap op zich!

 

Belangrijk inzicht
“Door tijdens de sessie, letterlijk van rol te wisselen waanden de deelnemers zich in een andere rol en kregen een andere aanvliegroute voor het vraagstuk” vertelt collega adviseur Babs Matthieu. “Het belangrijkste inzicht was dat iedereen het perspectief, belang en de dilemma’s van de ander begrijpt. Dat is essentieel om samen verdere stappen te kunnen zetten. Een deelnemer vatte dit samen: we hoeven elkaar niet meer te overtuigen.”

 

Blik op de toekomst
Naast bekostiging kwamen thema’s aan bod zoals borging van het Centering Pregnancy-model, domein overstijgende samenwerking en aansluiten bij inwoners met een lage sociaaleconomische status. Ook hierover werden wederzijdse uitdagingen gedeeld maar ontstonden ook ideeën voor gezamenlijke vervolgstappen in de toekomst.

 

De Raedelijn adviseurs sluiten hoopvol af: “Het is belangrijk dat alle kinderen een kansrijke start krijgen. Centering Pregnancy is één van de goede interventies om jonge ouders en baby’s een goede start te geven. Om dit duurzaam voort te zetten is een vermindering van versnippering en een gemeenschappelijk perspectief heel helpend. Het is dan ook een mooi resultaat dat de betrokken partijen hebben afgesproken met elkaar te blijven werken aan dit vraagstuk, acties hebben benoemd om een stap verder te komen en vaker in deze samenstelling bij elkaar te komen.”