20-06-2020 | Nieuws

Archetypering van regionale netwerken Ouderenzorg

Raedelijn heeft in opdracht van VWS het Netwerkbureau Langer Thuis opgezet. Het Netwerkbureau heeft het doel om regionale netwerken in Nederland, die zich (ook) richten op Ouderen langer thuis, te versterken en van elkaar te laten leren. Het Netwerkbureau organiseert masterclasses en begeleidt leergroepen waarin de netwerken participeren. Elke maand publiceren we nieuws vanuit het Netwerkbureau. Deze maand een achtergrondartikel over de verschillende archetypes binnen de netwerkorganisaties.

"Wat opvalt is dat de meeste zich niet alleen bezig houden met ouderenzorg"

Er zijn vele regionale netwerken op het gebied van ouderenzorg actief in Nederland. Maar hoe kenmerken deze netwerken zich? Raedelijn heeft een eerste aanzet gedaan om de netwerken te onderscheiden in vier archetypen.

 

65 netwerken ouderenzorg.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Raedelijn een inventarisatie uitgevoerd van regionale netwerken:

  • die zich richten op ouderenzorg 
  • een gebied beslaan met meer dan 100.000 inwoners 
  • waarin minimaal 3 disciplines met elkaar samen werken

In totaal zijn er in Nederland zo’n 65 van dergelijke netwerken. Wat opvalt is dat de meeste zich niet alleen bezig houden met ouderenzorg maar dat zij ook andere thema’s in gezamenlijkheid oppakken, zoals de ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening of acute zorg. Om overzicht te krijgen van het grote aantal netwerken hebben we de netwerken ingedeeld in vier archetypen. De onderscheidende assen die we als uitgangspunten hebben genomen zijn:

 

  • Mate van formalisering
  • Intensiteit van de samenwerking

We komen dan tot het volgende overzicht* (klik op afbeelding voor vergroting):

Formaliteit en intensiteit van de netwerken

Ruim een derde van de regionale netwerken is geformaliseerd en voert in gezamenlijkheid projecten uit. Nog een kwart voert eveneens gezamenlijke activiteiten uit maar is niet geformaliseerd. De samenwerking is gebaseerd op onderling vertrouwen.

 

Een kleine 40% van de netwerken zijn laag intensief in hun samenwerking. Dit zijn netwerken die nog in de startfase van samenwerking verkeren (50%) of netwerken die gericht zijn op het delen van kennis en faciliteren van ontmoeting.

Ook onder de hoog-intensief samenwerkende netwerken bevinden zich netwerken die in de startfase verkeren (minder dan 3 jaar samenwerken). Dit zijn veelal netwerken die voortkomen uit een of meerdere (lokale) samenwerkingsvormen.

 

Wordt vervolgd…
De ‘database’ met daarin alle geïnventariseerde regionale netwerken zal door ons steeds verder worden aangevuld en verfijnd. Het is de bedoeling op basis van de verzamelde informatie meer analyses te maken van de regionale netwerken in Nederland die zich richten op ouderen langer thuis. Wij zullen hier de komende maanden op terugkomen in vervolgartikelen.

 

**de helft van alle netwerken heeft zelf aangegeven tot welk archetype het behoort, de andere helft is een inschatting van het netwerkbureau Langer Thuis (op basis van desk research).

Kennis delen of meer informatie ophalen over regionale samenwerkingsnetwerken?
Neem dan contact op met het Netwerkbureau