Opdrachten
Hoe geef ik chronisch zieken de juiste zorg op de juiste plek?

Maak regionale transmurale afspraken voor kwaliteit en continuïteit van zorg.

Context

Drie Utrechtse ziekenhuizen, Saltro en een aantal huisartsengroepen besluiten te gaan samenwerken rondom chronische patiënten. Vanuit de gedachte in de eerste lijn waar het kan, in de tweede lijn als het moet, zetten zij hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst Zorg op de juiste plek. Stap 1 is gezet, Maar hoe voer je vervolgens de afspraken uit? Bewaak je de samenwerkings-overeenkomst en stuur je bij als het nodig is? Daarvoor wordt een samenwerkingsvorm met onder andere een Bestuurlijk Overleg (BO) opgericht. Raedelijn is gevraagd als ambtelijk secretaris.

 

Aanpak

Trijn is de samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, Zij hebben regionale transmurale afspraken (RTA’s) gemaakt rondom chronische zieken zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Om de zorginhoudelijke samenwerking te ondersteunen is het wenselijk dat patiëntgegevens eenvoudig uitgewisseld en overgedragen kunnen worden. Daarvoor is Trijn Digitaal opgezet. Trijn Digitaal jaagt de samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling aan en initieert concrete projecten. Het doel? Een betere gezondheid voor de patiënt, meer gebruikersgemak voor patiënten en professionals bij digitale gegevensuitwisseling en meer doelmatige zorg. Doel

Zinnige, zuinige, kwalitatief goede en veilige zorg voor patiënten in de regio Utrecht 

Resultaten

  • Regionale transmurale afspraken (RTA's) voor de volgende patiënten, diabetes, COPD, CVRM, hartfalen en ouderenzorg
  • RTA palliatieve zorg en oncologische begeleiding in ontwikkeling
  • Communicatie: website, Trijn app met smoelenboek
  • Systematiek voor transmuraal incident melden
  • Samenwerking op het gebied van digitale gegevensuitwisseling door Trijn Digitaal o.a veilig e-mailen

SUCCESSEN

  • groot draagvlak en commitment van bestuurders
  • inzet van medewerkers en financiele bijdrage van partijen om Trijn tot een succes te maken 

SAMENWERKINGSPARTNERS

St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en UMC Utrecht, Saltro, HUS, Coöperatie EMC Nieuwegein, KetenzorgNu, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Unicum, St. Gezondheidscentra Utrecht, St.Ketenzorg Kanaleneiland, UZES, Zorg in Houten, Zorggroep Meridiaan, Utrechtse Apothekers, Careyn, Vitras, Zorgspectrum, AxionContinu en Altrecht.   

PROGRAMMA

Trijn

ONZE ROL

Ambtelijk secretaris van het bestuurlijk overleg en voorzitter coördinatieoverleg

INFOGRAPHIC

Infographic
Infographic

Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio