17-10-2018 | Programma Trijn I working dinner

Working dinner Trijn op stoom

Foto

Trijn bestaat in december alweer 4 jaar. Veel transmurale stations hebben de revue gepasseerd. Bruggen naar nieuwe partners zijn geslagen, de Trijn wordt groter en langer. Tijd om even stil te staan. Niet te lang, want Trijn rijdt door. Op dinsdag 11 december organiseert Trijn een working dinner in het spoorwegmuseum van 17.30 - 21.00 uur.

 

Met interessante werktafels over eigen regie, patiëntveiligheid en zorg op de juiste plek. Wat wil de patiënt van de toekomst? Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland neemt de deelnemers mee.

 

Reis mee 

Wilt u deze Trijn niet missen en is uw organisatie aangesloten bij Trijn? Meld u dan nu aan voor het working dinner. Deelname is gratis. Nieuwsgierig naar het programma?  De links vindt u onderaan. 

 

Deelnemers

We streven naar een evenredige mix van bestuurders, professionals en cliëntvertegenwoordiging van bij Trijn aangesloten organisaties. Denk bijvoorbeeld aan actieve huisartsen, specialisten (ook SO!), managers, ICT-deskundigen, apothekers, verpleegkundigen en cliëntvertegenwoordigers. Per organisatie is plaats voor maximaal 6 personen. Wilt u daarom uw aanmeldingen intern afstemmen met uw collega’s? 

 

Wie is trijn? 

Trijn staat voor samenwerking zorg op de juiste plek regio Utrecht (voorheen Regionaal Transmuraal Platform Utrecht). Dit is een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen, vier VVT-organisatie, Coöperatie Utrechtse Apothekers en Saltro. Zij werken aan zorg én patiëntgegevens op de juiste plek in Midden-Nederland. Zij hebben regionale transmurale afspraken (RTA's ) gemaakt rondom chronische zieken zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied.

 

Rol raedelijn

Denise Seelen van raedelijn is als ambtelijk secretaris betrokken bij Trijn.

 Betrokken bij dit project