Opdrachten
Hoe geef ik inwoners de juiste zorg op de juiste plek?

Zoek naar de oorzaak.Verwijs door naar welzijn als er geen medische oorzaak is.

Vraag

De juiste hulp op de juiste plek. Steeds vaker is de wachtkamer van de huisarts gevuld met mensen die lichamelijke klachten hebben, maar waarvan de oorzaak ergens anders begint of ligt, bijvoorbeeld eenzaamheid. Huisartsen, gemeente en Welzijn Woerden willen deze groep inwoners beter bij te staan. De vraag: kan Raedelijn huisartsen, gemeente en welzijn in Woerden met elkaar verbinden, zodat er een goede basis voor samenwerking ontstaat? En de vervolgvraag: kan Raedelijn in de vorm van een pilot ‘Welzijn op recept’ deze samenwerking tussen de eerste lijn en welzijn concreet vorm geven, met als doel meer gelukkige en gezonde inwoners die de zorg of hulp krijgen die ze echt nodig hebben.

 

Vertaling 

Raedelijn gelooft dat de basis van een goede samenwerking begint met elkaar leren kennen. Daarnaast zien we ook een verandering in de wijze waarop er naar zorg wordt gekeken. We bewegen van zorg en ziekte, gericht op het voorschrijven van medicijnen en therapie naar meer persoonsgerichte zorg. Wat zijn nu echt de wensen en behoeften van een inwoner of patiënt? Wat kan iemand nog wel of hoe kunnen we iemand op een andere manier helpen? “Door Raedelijn is er echt een versnelling tot stand gekomen in het op gang brengen van die samenwerking”, vertelt een enthousiaste wethouder Yolan Koster van Woerden. Op dit moment verkent Raedelijn de mogelijkheden om uit te breiden naar andere praktijken, waarbij de inwoners van Woerden worden betrokken. Hun behoeftes staan centraal.
DOel 

De juiste zorg op de juiste plek. Door samenwerking tussen zorg, gemeente en welzijn. 

 

Successen

Zorg en welzijn weten elkaar te vinden. De huisarts kan als het nodig is doorverwijzen naar een welzijnsconsultent. De inwoner krijgt de jiuiste zorg op de juiste plek. 

Resultaten

  • Een goede samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in Woerden
  • Meer gelukkige inwoners, die de hulp krijgen die ze echt nodig hebben 

Samenwerkingspartners

Huisartspraktijk Woerden Oost en Medisch Centrum Iepenhof, Welzijn Woerden, Gemeente Woerden

 

Project 

Welzijn op Recept 

 

ROL

Projectleider


Meer weten over dit uitgelichte project?