Actueel
21-09-2016 | Gezonde wijkaanpak

Welzijn op recept: “Met een pilletje los je geen eenzaamheid op”

“We zagen te vaak dat mensen met psychosociale klachten in een circuit terecht kwamen wat aan de ene kant veel geld kostte, maar vooral  - en dat is het belangrijkste -  weinig soelaas bood. Want met een pilletje los je geen eenzaamheid op, zegt wethouder Yolan Koster uit Woerden. Eind augustus tekenden huisartsen, gemeente en Welzijn Woerden de intentieverklaring ‘Welzijn op Recept’. Raedelijn is projectleider.  

"Wat ik hoop dat het oplevert? Gelukkige mensen. Mensen die zich meer senang voelen. Die wat meer vertrouwen in zichzelf hebben”, zegt wethouder Yolan Koster.

‘Welzijn op recept’ maakt het voor de huisarts mogelijk om door te verwijzen naar een welzijnsconsultent. Steeds vaker is de wachtkamer van de huisarts gevuld met mensen met lichte psychosociale klachten. Ze zijn in veel gevallen niet (of niet alleen) gebaat bij medische behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich eenzaam voelen, een naaste hebben verloren, (net) gescheiden zijn, hun baan zijn kwijtgeraakt of zich om welke reden dan ook zich niet gelukkig voelen.

 

SOCIAAL DOMEIN HEEFT VEEL TE BIEDEN

Welzijn op recept verbindt het medisch domein met het sociaal domein. Karin de Groot, manager Welzijn Woerden: “Je moet elkaar leren kennen. En heel concreet afspraken maken, naar welk nummer moet ik bellen. Een welzijnsconsulent kijkt welke oplossing het beste bij de persoonlijke situatie past. Dat kan een activiteit of wandelclubje zijn, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

"Het sociaal domein heeft ons veel te bieden. Vrijwilligers, activiteiten in de maatschappij waardoor mensen zich nuttig kunnen voelen.” zegt huisarts Antine van Kuilenburg.

ROL RAEDELIJN

Raedelijn heeft het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en verbindt als projectleider de eerste lijn en het welzijnsveld in Woerden door in te spelen op de werkelijke behoeften van de partijen. De gemeente jaagt de samenwerking aan met een heldere visie zodat  'de inwoners van Woerden hun goede leven kunnen leiden'. Karin de Groot, manager Welzijn Woerden: "Doordat de gemeente Raedelijn heeft gevraagd is er een versnelling gekomen. Het heeft echt een boost gegeven.” Door terugkoppeling en wederzijds overleg ontstaat vertrouwen, onontbeerlijk voor een goede samenwerking. Welzijn op recept in Woerden is gestart als pilot van huisartspraktijk Woerden Oost en Medisch Centrum Iepenhof, Raedelijn verkent en adviseert de mogelijkheden om uit te breiden naar andere praktijken en betrekt de inwoners van Woerden hierbij.