25-05-2021 | Nieuws

Website Kansrijke Start regio Utrecht is live!

Het is zover. Met trots presenteren we de website Kansrijke Start voor regio Utrecht. Raedelijn heeft dit platform in samenwerking met de gemeente Utrecht en de GGD regio Utrecht gerealiseerd. Met de livegang van deze website is alle informatie rondom een kansrijke start voor kinderen in de regio Utrecht toegankelijk voor iedereen. Zo kunnen we samen nog beter gaan voor een goed begin. Klik hier om de website te bekijken.

 

Achtergrond Kansrijke Start

Welzijn en gezondheid tijdens de zwangerschap en na de geboorte zijn van essentieel belang voor de fysieke en mentale mogelijkheden van een kind. Een aanstaande moeder in een onveilige thuissituatie die terecht kan in een moeder-kindhuis om rustig haar zwangerschap te volbrengen en haar kind een geborgen en veilige start te geven. Klinkt logisch, maar dat is het niet altijd. Het vraagt om samenwerking en afstemming van verschillende disciplines en die is er niet vanzelf. 

Het doel van Kansrijke Start is om professionals uit het medische domein, sociale domein en de lokale samenleving te verbinden en goed met elkaar te laten samenwerken rondom zwangeren. Zodat een zwangere in een kwetsbare situatie eerder wordt gesignaleerd én er actie wordt ondernomen, door bijvoorbeeld extra ondersteuning te bieden.

 

Gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht en Raedelijn hebben de handen ineen geslagen om een extra impuls te geven aan Kansrijke Start in de regio Utrecht. Dit doen we door samen met ouders en professionals nieuwe werkwijzen te creëren, aansluitend bij de situatie en behoefte van het aanstaande of jonge gezin. De focus ligt hierbij op een preventieve aanpak, met de impact op de inwoner continu centraal.


De website

Op de website wordt informatie en kennis gedeeld die is opgedaan tijdens de initiatieven en projecten van Kansrijke Start in de regio Utrecht. Denk hierbij aan geleerde lessen uit pilots waarin verschillende partijen in een buurt - zoals verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, JGZ en buurtteams - als een team met elkaar zijn gaan samenwerken rondom zwangeren. Ook vind je op de website of er bijvoorbeeld lokale initiatieven zijn waar (aanstaande) ouders elkaar kunnen ontmoeten en het aanbod van de JGZ en andere partijen

 

Vind je iets niet terug dat wel in jouw gemeente wordt aangeboden?
Stuur dan een mailtje naar communicatie@raedelijn.nl. Zo werken we steeds beter samen aan een goed begin.  

 

Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs