27-11-2018 |

Volle kracht vooruit: twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Foto Foto

Twee bevlogen heren die van een uitdaging houden:  per 1 december treden Heine van Wieren en Joos Vaessens officieel toe tot de Raad van Toezicht. 

 

Even voorstellen

Heine van Wieren is econoom en partner van adviesbureau Tagliente: "Tagliente komt van het Italiaanse ‘tagliare’ wat snijden betekent. Tagliente is ‘scherp’, of ‘snijvlak’ en geeft meteen aan waar ik voor sta: complexe vraagstukken op het snijvlak van het publieke en private domein met de nodige scherpte in de advisering. In de financiering en organisatie van de gezondheidszorg kan ik mijn energie dan ook goed kwijt. In mijn vrije tijd doe ik dat door wielrennen. Het liefst in, hoe kan het ook anders, Italië.”

"In de financiering en organisatie van de gezondheidszorg kan ik mijn energie goed kwijt."

Joos Vaessens is directeur bestuurder van PGOsupport, een advies-en leerorganisatie voor de patiëntenbeweging. “We werken aan onderwerpen zoals patiëntenparticipatie, de competenties die daarvoor nodig zijn of het organiseren van vrijwillige energie. Sinds 1990 werk ik in de zorg of zorggerelateerde organisaties. In verschillende rollen: (intern) adviseur, interim manager maar ook als coach en trainer. Mijn interesse ligt echt bij werken aan kwaliteit van leven en zorg. Vaak belemmeren organisatievormen het echte gesprek.”

 

"Mijn interesse ligt echt bij werken aan kwaliteit van leven en zorg."

Match met raedelijn

Vaessens zoekt graag naar de ‘next practice’, en niet zozeer de ‘best practice’. “De next practice biedt vaak een lonkend perspectief om naar toe te bewegen. Die insteek neem ik mee. Net als mijn ervaring in de zorgsector en verbindende kracht. Daarnaast denk ik dat we als Raad van Toezicht met onze achtergronden en competenties samen van sterke toegevoegde waarde zijn voor raedelijn.”

 

Ook Van Wieren weet waar de kansen liggen: “Ik zie raedelijn als een adviesorganisatie met veel potentieel omdat de zorgvraag zich niet houdt aan domeingrenzen. Raedelijn is bij uitstek de organisatie die domein overstijgend denkt en handelt en partijen laat samenwerken. Ik denk graag mee over strategie en waar kansen liggen: van nature ben ik iemand met de neiging tot tegendraadsheid en dat kan leiden tot nieuwe inzichten. Daarmee zijn we een mooie match."