Opdrachten
Hoe draag ik bij aan een integrale visie op integrale geboortezorg?

Ga op zoek naar het verschil en borg kennis en ervaring.

Vraag

Eerstelijnsverloskundigen in de regio Utrecht zijn lid van een van de Verloskundige Samenwerking Verbanden (VSV’s) in de regio. Op hoofdlijnen zijn de verschillen tussen de VSV's niet zo groot en hebben ze grotendeels een overkoepelende visie op integrale geboortezorg, Wel zijn er verschillen in wat integrale geboortezorg betekent en wie op welk moment zorgt voor de zwangere en haar ongeboren kind en de rol van de zwangere zelf. Om de toegevoegde waarde van de eerstelijnsverloskundigen in de geboortezorgketen te borgen, is het nodig om als eerste lijn zoveel mogelijk één visie uit te dragen en gebruik te maken van elkaars expertise en ervaringen. Het belang van de zwangere staat daarbij voorop. Dat vraagt bereidheid van verloskundigen om elkaar op te zoeken, te bevragen en aan te spreken. Om samen op zoek te gaan naar juist de kracht van het verschil. Aan Raedelijn de vraag om de verloskundigen te helpen met het versterken van de onderlinge samenwerking. 

 

Vertaling

De wens om de behoeften van de zwangere als vertrekpunt te nemen is een beweging die Raedelijn aanjaagt. We geloven in persoonsgerichte zorg, waarbij we er vanuit gaan dat de kennis en mening van alle betrokkenen van toegevoegde waarde is. Gebruik elkaars expertise en ervaringen en zet de behoeften van de zwangere hierbij centraal,  juist om zo een samen een weloverwogen en gezamenlijke keuze te maken in het belang van de zwangere, haar partner en haar (ongeboren) kind. 

In circa vier bijeenkomsten begeleidt Raedelijn de verloskundigen bij het onderzoeken op welke thema’s die gezamenlijkheid de meeste toegevoegde waarde kan hebben voor de zwangere en hoe verloskundigen hier concreet invuling aan kunnen geven. Een samenwerking waar alle verloskundigen zich in kunnen vinden.RESULTATEN

  • meer vertrouwen in elkaar - delen van kennis, ervaringen én knelpunten
  • verkenning van thema’s waar een gezamenlijk belang is
  • tot een gezamenlijke visie komen op deze thema’s 

Samenwerkingspartners

Eerstelijnsverloskundigen die betrokken zijn bij één of meerdere Verloskundige Samenwerkingsverbanden in de regio Utrecht 

ROL

Adviseur, procesbegeleider


Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio