19-01-2017 | Ouderenzorg, Transmurale zorg, Regionale samenwerking

"Verbeteringen voor onze leden én voor patiënten"

Foto

"Onze eerste uitdaging is de zorg rond kwetsbare ouderen", zegt Leo Kliphuis, directeur van Huisartsen Utrecht Stad (HUS). "Het gaat dan met name om de verbinding van de huisarts met de wijkverpleging, farmacie en het sociale domein. Dat behoeft echt verbetering. Daarnaast staan komend jaar transmurale zorg, veilige digitale informatie-uitwisseling en het werkplezier van onze professionals op de agenda." 

Waar liggen kansen en uitdagingen?  

“Als Huisartsen Utrecht Stad (HUS) staan we volgend jaar voor vier uitdagingen, Ouderen wonen langer thuis, gaan later naar het ziekenhuis en worden eerder ontslagen. Een warme​ overdracht en een betere ondersteuning van de huisarts is hier heel belangrijk."

 

“De tweede uitdaging is de transmurale zorg en EDAC. Met het Regionaal Transmuraal Platform Utrecht (RTPU) is een goede structuur opgezet. Komend jaar willen we afspraken gaan maken voor bijvoorbeeld hartfalen en atriumfibrilleren en rondom thema’s waarvoor de wachtlijsten aan het toenemen zijn zoalsmaag-darm-lever (mdl) en psychiatrie. Dit om substitutie te bevorderen en wachtlijsten terug te dringen. Als derde zijn we volop bezig met ict. We willen graag het beveiligd e-mailverkeer verder uitrollen en zijn bezig met een veilige informatie-uitwisseling. Als laatste staat het werkplezier van onze leden op de agenda. Het is belangrijk dat professionals hun werk leuk blijven vinden. Dat zij ervaren dat het beter geregeld is en dat zij zich serieus genomen voelen.”

“Rond kwetsbare ouderen liggen zeker kansen. We hebben een ZonMw-subsidie gekregen, waardoor we dit thema nog meer kunnen aanjagen."
Afbeelding

Wat staat er hoog op de agenda?

Leo Kliphuis: “Rond kwetsbare ouderen liggen zeker kansen. We hebben een ZonMw-subsidie gekregen, waardoor we dit thema nog meer kunnen aanjagen. En ook de regionale samenwerking rond ict en transmurale zorg is kansrijk. Het is bijzonder dat drie ziekenhuizen, vijftien zorgorganisaties, één thuiszorgorganisatie en apothekers ‘ja’ hebben gezegd tegen deze samenwerking. De bekostiging van de transmurale zorg en de wijkverpleging is nog een uitdaging. Hier zijn we ook nog niet uit met de zorgverzekeraar.”

 

Hoe ziet u de rol van Raedelijn? 

“Raedelijn begeleidt ons goed op de eerste drie punten. Voor het Regionaal Transmuraal Platform vervult raedelijn de rol van ambtelijk secretaris. Ook bij het ict-project en ouderenzorg en palliatieve zorg (als kwartiermaker van SEPTET) is raedelijn betrokken."

 

Waar hoopt u te staan volgend jaar? 

"We hopen succes te boeken op het gebied van kwetsbare ouderen, transmurale zorg en ict. Samen met onze leden. Wij zijn tenslotte een ledenorganisatie. Met een achterban van 160 huisartsen hopen we dat onze leden, én de patiënten, er beter van worden. Dat ze echt denken daar hebben we wat aan.”​

"Met een achterban van 160 huisartsen hopen we dat onze leden én de patiënten er beter van worden."