Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Hoe zorg je dat veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd worden?

Door nieuwe manieren van werken in concrete taak- en rolherschikking te vertalen

Vraag

Hoe kunnen we in de toekomst passende zorg leveren in de wijk, vanuit financieel gezonde centra en met gezonde werknemers? Om dat te kunnen realiseren, startte Gezondheidscentra Utrecht (SGU) met behulp van Raedelijn onder andere een intern en externe verandertraject. De nadruk van de aanpak lag op het gaan ‘doen’. In het interne traject werden nieuwe manieren van werken in concrete taak- en rolherschikking vertaald. Om op die manier bewustwording van de noodzaak te vergroten, eigenaarschap te creëren, prettiger met elkaar samen te werken en daadwerkelijk veranderingen ‘in te kunnen laten werken’ ondanks de drukte van alledag. Het doel is dat er meer ‘ruimte’ ontstaat: een werkwijze die recht doet aan patiëntvragen én de ervaren werkdruk, waarin het werkplezier toeneemt omdat de werkdruk is verminderd en medewerkers meer werkzaamheden doen die bij hun competenties passen.

 

Aanpak

De interventies die zijn ingezet door Raedelijn hadden betrekking op verschillende aspecten, zoals cultuur, structuur en werkprocessen. Medewerkers hebben zelf verbeterpunten aangedragen. Aan elk verbeterpunt werd een eigenaar gekoppeld die in afstemming met relevante betrokken het verbetervoorstel uitwerkte. De verbetervoorstellen zijn multidisciplinair besproken met als regel: een voorstel gaat door tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. In co-creatie met de opdrachtgever en andere betrokkenen gaf Raedelijn het ontwerp van de aanpak vorm, begeleidde bijeenkomsten en stimuleerde het daadwerkelijke 'doen'. Raedelijn was gedurende het gehele traject sparringpartner van de opdrachtgever, de directeur bestuurder.

 

Impact

  • De praktische verbeterplannen zijn geëffectueerd. Een aantal succesvolle voorbeelden: 
  • Er wordt gewerkt met een POH-B(eweegzorg). Beweegklachten worden eerst door de POH-B (een fysiotherapeut) gezien. Alleen waar nodig wordt er doorverwezen naar de huisarts. 
  • De POH GGZ doet de intake van GGZ vragen in plaats van de huisarts. Waar nodig wordt de huisarts betrokken. 
  • De doktersassistenten werken met een omloop assistent. Dat bevalt goed.  
  • De verpleegkundig specialist wordt beter ingezet; zij heeft meer taken gekregen en werkt hierdoor meer zelfstandig van de huisarts. 
  • Er wordt gewerkt met een balie-hulp, die de balie bemant en taken heeft overgenomen van de doktersassistenten. 
  • De impact hiervan is dat medewerkers weer ervaren dat ‘het goed gaat’. Zij geven aan dat het nodige is veranderd en nog steeds aan het veranderen is. De ‘ervaren’ werkdruk neemt langzaam af en medewerkers ervaren meer ruimte om te doen wat ze echt leuk vinden in hun werk. 

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!