17-12-2018 | Netwerkontwikkeling Woerden

“Valpreventie hoort bij de ouderenzorg van nu”

Foto Foto

Minder valongevallen bij ouderen en meer aandacht voor valpreventie. Dat was de ambitie van de pilot Valpreventie in de gemeente Woerden. Een groep ouderen werd gescreend en kreeg advies en begeleiding op maat. De pilot kende een vliegende start en krijgt in het nieuwe jaar een vervolg. Een interview met deelnemend praktijkverpleegkundige Chellie Heijmans van Medisch Centrum Lepenhof.

 

wat was de aanleiding voor het opzetten van deze pilot?

“Vallen is een veelvoorkomend probleem onder ouderen. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar. Het is ook een thema dat de Gemeente Woerden heel belangrijk vindt. In de wijk waarin ik werk wonen veel ouderen en ik was al een tijd bezig de problematiek in kaart te brengen. Raedelijn benaderde mij om deel te nemen in de werkgroep en zo zijn we dit project gestart.”

 

Voor welke aanpak hebben  jullie gekozen?

"Een groep van 54 ouderen heeft deelgenomen aan de pilot. De werkgroep die de pilot heeft gedraaid bestaat uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, praktijkverpleegkundige/POH, huisarts, beweegcoach, beleidsadviseur en een adviseur van VeiligheidNL die konden zorgen voor uitgebreide screening en advies op maat rondom mobiliteitsproblemen maar ook voor de praktische begeleiding. We onderzochten ook of de mensen in aanmerking kwamen voor de cursus 'Vallen Verleden tijd' die gegeven werd.”

 

"Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens eenmaal per jaar"

Wat waren de grootste uitdagingen?

“Of het project zou slagen. Het is een prachtige aanvulling op de ouderenzorg die onze praktijk en de gemeente Woerden biedt. Ook was het een uitdaging om zoveel mogelijk patiënten te laten meedoen: hoe meer bekendheid over het project hoe beter. Want de angst om te vallen speelt bij heel veel ouderen en we kunnen vanuit dit project daadwerkelijk iets bieden.”

 

Wat hebben jullie bereikt tot nu toe?

“Als je echt wil is samenwerking mogelijk. We hebben als werkgroep een enthousiaste groep mensen bij elkaar gekregen die aan konden schuiven bij de training. Daarnaast ook patiënten die via de screening heel uitgebreid voorlichting hebben gekregen over voeding, vitaminesupplementen, beweging en doorgestuurd zijn naar de bewegingscoach voor adviezen op maat. Het is de werkgroep ook gelukt om een subsidie te krijgen via ZonMW Sportimpuls, zodat we door kunnen met het verder uitrollen van de valpreventie in Woerden.”

 

Wat waren de succesfactoren?

“We kunnen nu nog niet zeggen of het minder valincidenten geeft maar landelijk zijn die cijfers wel aangetoond. In de loop van de komende jaren zal duidelijk worden wat het succes is van het project. Waar we al wel veel uit kunnen concluderen is het enthousiasme van de deelnemers. Zij motiveerden elkaar om mee te doen. Een mooi voorbeeld: een oudere man werd door zijn vrouw getipt om mee te doen aan de pilot. Hij is thuis gescreend en zijn vrouw uiteindelijk ook. Hij werd deelnemer van de cursus Vallen en Balans en toen zijn vrouw hem bracht schoof ze ook spontaan aan en waren beiden dolenthousiast. Tijdens de cursus viel meneer, tijdens een oefening. Maar hij viel op de goede manier! Een prachtig voorbeeld voor de hele groep, dat het direct resultaat geeft.”

"De ouderen motiveerden elkaar om mee te doen"

Hoe was de samenwerking met raedelijn?

“Raedelijn heeft het project op poten gezet en het is heel fijn samenwerken. Ook met de andere partijen zoals VeiligheidNL en de zorgverleners. Er zit zoveel meerwaarde in  een brede aanpak van deze problematiek en we weten elkaar nu veel beter te vinden voor andere casussen. Zo kan je samen verschil maken binnen de gezondheidszorg. Doordat raedelijn het proces in de gaten houdt kan je er van uitgaan dat je zo’n project daadwerkelijk van kop tot staart kunt realiseren.”

 

Hoe gaat het verder in 2019?

“Het project wordt verder uitgerold in Woerden. Valpreventie hoort echt een onderdeel te worden van de huidige ouderenzorg waarbij steeds meer mensen langer thuis wonen. Een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen is ontzettend belangrijk. We hopen in de toekomst een ketenzorg ouderen te krijgen, maar zolang dit nog niet officieel is gaan we gewoon door met het leveren van ouderenzorg in onze praktijk. Je kunt en mag valpreventie niet wegdenken in deze tijd."

Afbeelding

RESULTATEN PILOT

De resultaten van de pilot zijn kwalitatief en kwantitatief gemonitord door de werkgroep, om de impact van het project te meten. De belangrijkste opbrengsten van de pilot Valpreventie "Woerden in Balans"  aan de hand van Triple Aim zijn:

 

1. De gezondheid van de inwoners is verbeterd...

  •  90% van de deelnemers vond de gegeven adviezen in de screening goed opvolgbaar.
  • 90% van de deelnemers geven aan te blijven bewegen na de evaluatie
  • 58% van de deelnemers geven aan in de dagelijkse bezigheden hun gedrag te hebben veranderd. 

 

2. De ervaren kwaliteit van zorg is verbeterd...

  • De 50 deelnemers waarderen Woerden in Balans met een gemiddeld een 7,9!

 

3. De zorgkosten zijn verlaagd....

  • De kosten/baten ratio heeft een factor 1,8. De ‘return of investment’ geeft aan dat elke geïnvesteerde euro bijna het dubbele (€1,80) oplevert. 

 

Daarnaast heeft de werkgroep ook gekeken naar een 4e Aim:

 

4. De multidisciplinaire samenwerking van de lokale professionals is verbeterd...

  • De betrokken professionals waarderen de samenwerking gemiddeld met een 8,2!