Over raedelijn

Samenwerken aan zorg en gezondheid

Daar gaan wij voor. Om een antwoord te geven op vraagstukken van morgen is samenwerking tussen zorg, gemeente, welzijn en inwoners nodig. We faciliteren en begeleiden professionals en organisaties om zich in te zetten voor een gezondere wijk, gemeente of regio. Dat jagen we aan én juichen we toe. 

 

Gezondheid gaat voor ons verder dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid draait om vitaliteit, zinvol in het leven staan. Om doen wat je zou willen doen en de zorg krijgen die je graag wilt. Gezondheid is niet langer een zorg van de huisarts of de eerste lijn alleen. Een eenzame oudere die wekelijks bij de dokter komt met vage klachten, kan veel baat hebben bij een kaartclubje in het buurthuis. Het vraagt om elkaar kennen en weten wat de ander doet. Het vraagt om samenwerking. Tussen zorg, gemeente, sociaal domein, zorgverzekeraar en inwoners.

 

We brengen mensen, organisaties én verschillende werelden bij elkaar. We kennen de regionale en lokale context. En daar blijft het niet bij. Wij kijken vooruit. Naar wat uw regio nodig heeft. Ons doel? Een betere gezondheid voor inwoners in de regio tegen dezelfde of lagere kosten. Wij kijken verder. Naar wat het vraagstuk nodig heeft. Loopt u vast? Is de context alweer veranderd voordat u de oplossing gevonden heeft? Wij zorgen voor beweging zodat u bij de essentie van u vak kunt blijven.

 

Raedelijn

De naam is afgeleid van ‘Raadgevers eerste lijn’. 

Hoe wij werken


Onze adviseurs hebben de expertise om complexe projecten tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen. We kennen de regio en de belangen die hier spelen. Een opdracht begint met een intake. Wij nemen graag de tijd om uw vraag te verhelderen en horen graag wat u verwacht en welke resultaten u wilt bereiken. Op basis daarvan maken we een offerte met een plan van aanpak en een tijdspad. Wij vinden het belangrijk om ook tussendoor de vinger aan de pols te houden door tussentijdse evaluaties te doen. Zo werken we samen. Prettig, efficiënt en effectief. 


Missie, visie en kernwaarden


Missie

Samen werken aan zorg en gezondheid.

visie

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot passende zorg, persoonsgericht en op maat, dicht bij mensen. Om dat te realiseren is een andere organisatie van zorg en een nieuwe aanpak nodig. Een nieuwe manier van samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie, lijnen en domeinen heen. 

 

kernwaarden

Verbindend

Op inhoud met oog voor belangen. We verbinden mensen, organisaties en domeinen. We geloven dat als mensen, organisaties en domeinen samenwerken de zorg voor mensen verbetert. We hebben oog voor belangen en kwaliteiten van personen en het netwerk.

 

Vernieuwend

We zoeken nieuwe manieren, durven voorop te lopen en andere perspectieven te laten zien. We durven los te laten wat niet meer werkt en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

 

Persoonlijk en gedreven 

We kennen de markt, de uitdagingen en hebben een brede kennis van de zorg in het algemeen en de regio in het bijzonder. We zijn gedreven veranderprofessionals. We zijn in staat om landelijke ontwikkelingen te vertalen en regionaal en lokaal maatwerk te leveren. We hebben kracht om projecten of programma's aan te jagen en daadkracht om ze tot een succesvol einde te brengen.


Onze regio


 


Afbeelding

Financiering en beleidsregel


Wij financieren ons basispakket van advies en diensten uit ondersteuningsgelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die financiering is gebaseerd op de ROS-beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling (BR/CU-7014)'. 

 

Wijze van financiering

De verschillende zorgverzekeraars in Nederland dragen een bepaald bedrag af aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die op haar beurt op basis van het aantal inwoners per regio een herverdeling van deze gelden maakt. Voor de regio Midden-Nederland heeft Raedelijn hiervoor afspraken met zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en Zorg en Zekerheid. 

 

Betaalde dienstverlening

Soms krijgen wij vragen die wel onder onze missie, maar niet binnen de ROS-beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vallen (zie de beslisboom hieronder). We hebben wel de kennis en competenties in huis om deze vraagstukken te beantwoorden. We bieden ook in deze situatie graag onze diensten aan. We maken vooraf een offerte en leveren maatwerk: u weet vooraf welke investering u doet en tot welk resultaat dit leidt.Raad van Toezicht


Raedelijn werkt met een Raad van Toezicht. De leden zijn:  

  • Voorzitter: Marieke Jellema, eigenaar Jellema Consultancy, Adviesbureau voor organisatieontwikkeling 
  • Lid: Elseline Verheul, huisarts huisartsenpraktijk Empel in Den Bosch
  • Lid: Heine van Wieren, is van huis uit econoom en partner van adviesbureau Tagliente.
  • Lid: Joos Vaessens, is directeur bestuurder van PGOsupport, een advies-en leerorganisatie voor de patiëntenbeweging.

 

Het bestuursmodel is gebaseerd op besturing op afstand. Dat betekent dat raedelijn binnen de gegeven kaders zelfstandig opereert.


Werken bij Raedelijn


Samen werken aan de gezondste regio van Nederland. Dat is wat we doen. Wil jij met ons meewerken? Wij zijn op zoek naar gemotiveerde adviseurs. Ben jij vernieuwend in je aanpak en daarnaast bedrijfsmatig en inhoudelijk sterk? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk onze vacatures en solliciteer op een van de mooie functies.Klachten- en complimentenregeling


Kwaliteit, klantvriendelijkheid en zorgvuldigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zorgvuldig werken. De meeste klanten zijn tevreden over de geleverde diensten. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde gedragingen van een medewerker minder of juist boven verwachting tevreden bent.

 

Een klacht indienen

Bent u ontevreden over het functioneren van een medewerker? Bespreek het dan eerst met deze persoon. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie. De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden.

 

Complimentenregeling

Natuurlijk horen wij ook graag wanneer u tevreden bent. Wij vinden het leuk om 'uw compliment' te ontvangen op info@raedelijn.nl.

 jaarverslag


Directeur Nienke Hulshof: "Een patiënt denkt niet in eerste of tweede lijn, maar wil het liefst zorg op maat en vloeiende overdrachtsmomenten. Dat vraagt om samenwerking tussen zorg, gemeente, welzijn en inwoners. Die slag hebben we in 2017 gemaakt. We hebben professionals en organisaties begeleid om zich in te zetten voor een gezondere wijk, gemeente of regio. In ons jaarverslag kijken we terug en blikken we vooruit op zeven parels."


Afbeelding


Privacyreglement


Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 25 mei 2018, heeft Raedelijn een Privacyregelement opgesteld. Dit reglement is  voor iedereen inzichtelijk.Vacatures eerste lijn


Een overzicht van vacatures in de eerste lijn in de regio Midden-Nederland. 
Wilt u een vacature plaatsen? Stuur een mail naar info@raedelijn.nlOnze adviseurs

Wij hebben de regio
Midden-Nederland in beeld.
Bekijk feiten & cijfers

Infographic
Infographic
Infographic
Infographic
Aan de slag in de regio? Neem contact met ons op.
Naar adviseurs Naar contact