15-11-2018 | Programma Trijn | nieuwe ontwikkelingen

Trijn: het volgende station is...

Foto

Trijn bestaat in december alweer vier jaar. Bruggen naar nieuwe partners zijn geslagen en veel transmurale stations hebben de revue gepasseerd. Tijd om even stil te staan. Niet te lang, want Trijn rijdt door. Voor het nieuwe jaar staan mooie ontwikkelingen op de planning. Zoals de samenvoeging van Trijn en Trijn Digitaal en  de ontwikkeling van een methode voor implementatie van de Regionaal Transmurale Afspraken (RTA’s)  .

 

Trijn staat voor samenwerking rondom zorg op de juiste plek in de regio Utrecht. Een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, twaalf zorggroepen, vier VVT-organisaties, Coöperatie Utrechtse Apothekers, Altrecht en Saltro. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking zowel zorginhoudelijk (Trijn) als op ICT-gebied (Trijn Digitaal).

 

Nieuwe ontwikkelingen

In 2019 worden de zorginhoudelijke samenwerking en het ICT-gebied van Trijn samengevoegd. "Een hele mooie stap omdat we op die manier de transmurale afspraken daadwerkelijk kunnen implementeren door ondersteuning van de ICT" vertelt Denise Seelen, ambtelijk secretaris van Trijn. "De twee onderdelen van Trijn zijn nu los, helemaal goed uitgewerkt en de veilige, goede en tijdige communicatie met en over patiënten is zo goed als een feit. Dat alles samenvoegen maakt een mooie nieuwe ontwikkeling mogelijk."


Daarnaast wordt vanuit het Bestuurlijk Platform een kleine vertegenwoordigersgroep benoemd. Vertegenwoordigers vanuit ziekenhuis, eerste lijn, VVT en GGZ nemen hierin plaats. Zo ontstaat meer bestuurlijke daadkracht en zijn de lijntjes met de praktijk korter.

 

Working Dinner

Om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren en daadwerkelijk door te praten met betrokkenen organiseert Trijn op 11 december een working dinner in het Spoorwegmuseum. Met werktafels over eigen regie, patiëntveiligheid en zorg op de juiste plek. Wat wil de patiënt van de toekomst?

 

Ook is er speciale aandacht voor de Trijn-app. Een handige tool die op maat is gemaakt voor Trijn: werkafspraken, nieuws en contactgegevens zijn samengebracht in een overzichtelijke app die beschikbaar is voor iOS en Android. Downloaden is een fluitje van een cent!

 

Rol raedelijn

Raedelijn is van oorsprong coördinator van het zorginhoudelijke deel van Trijn en heeft de organisatorische kant verzorgd. Raedelijn heeft de aangesloten partijen samengebracht, met elkaar verbonden en jaagt Trijn aan om zich te blijven ontwikkelen.

 

Betrokken bij dit project