Slimmer werken

Hoe kunnen we meer
doen met minder?

Als we willen dat zorg en ondersteuning voldoende beschikbaar zijn en aansluiten bij veranderende wensen, moeten partijen in en rond de zorg met elkaar slimmer (samen) werken. 

 

Ontwikkelingen in vraag en aanbod zorgen voor grote uitdagingen in de zorg. De uitstroom is hoog, het verzuim stijgt, de gemiddelde leeftijd van medewerkers is relatief hoog en arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden sluiten vaak niet meer aan bij de wensen van medewerkers. Tegelijkertijd verwachten patiënten en professionals andere rollen van elkaar die toegaan naar meer samen beslissen. En tenslotte vraagt digitalisering ook veranderingsbereidheid van professionals die er vaak nog niet voldoende is. Raedelijn werkt samen met haar klanten aan oplossingsrichtingen die gaan over slimmer werken door domeinoverstijgende samenwerking. Waar nodig treden we buiten de gebaande paden en stimuleren soms om 'los te laten'. Binnen en tussen organisaties kan bijvoorbeeld ook slimmer worden gewerkt door gerichte inzet van preventie en digitalisering.

Samenwerking is dé mogelijkheid om het verschil te maken en te innoveren rond de, veelal complexe, vraagstukken in de zorg. Ik vind het een uitdaging om een vereenvoudigde schets te maken van een vraagstuk, dit in een breder perspectief te plaatsen en het vervolgens een stap verder te brengen. Door de handen ineen te slaan komen we steeds dichterbij toekomstbestendige, toegankelijke en betaalbare zorg. Hiervoor is het van belang om over de grenzen van de eigen organisatie en domeinen heen te kijken en vernieuwing in te zetten.
Contact
Nieuwsgierig geworden en
wil je meer weten?
AdviseursNieuwsOpdrachten