Opdracht in de regio
Eemland
Hoe zorg je voor de juiste acute zorg op de juiste plek?

Door een intensievere samenwerking tussen de HAP en de SEH

Vraagstuk

De toenemende druk op de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt landelijk waargenomen en bediscussieerd, maar ook zeker regionaal. Zo is dit probleem in de regio Eemland onderkent door de bestuurders van het Meander Ziekenhuis en de Huisartsen Coörporatie Eemland.  Gezamenlijke wens: de juiste acute zorg op de juiste plek. Raedelijn is benaderd voor advisering en  procesbegeleiding van een gedragen advies ten aanzien van een passend samenwerkingsmodel.

 

Aanpak

Intensivering van de samenwerking tussen de HAP en de SEH is een oplossingsrichting om de toenemende druk op beide partijen te verminderen. Een samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van de HAP, de SEH en verschillende professionals kreeg de opdracht om een passend samenwerkingsmodel te ontwerpen. Raedelijn ontwierp de procesaanpak, begeleidde de werkgroep en adviseerde de opdrachtgevers. Met elkaar formuleerden we vraagstukken rondom de samenwerking. De werkgroep is op onderzoek uitgegaan om de vraagstukken te beantwoorden. Op basis hiervan stelde de werkgroep oplossingsrichtingen op. Steeds werd hierbij het perspectief van de patiënt in ogenschouw genomen: Wat is vanuit patiëntperspectief het beste samenwerkingsmodel? Wat komen patiënten en professionals tegen in de praktijk als we meer gaan samenwerken? Wat is nodig om dit met elkaar te gaan doen? 

 

Impact

  • Er is advies uitgebracht voor een ambitieus, passend samenwerkingsmodel op de lange termijn, breder dan alleen de HAP en de SEH. Hiernaast is advies uitgebracht voor een samenwerkingsmodel op de korte termijn tussen de HAP en SEH, als opmaat naar de steeds intensievere en bredere samenwerking.’ Ook is er concreet advies gegeven over wat nodig is en wat randvoorwaarden zijn om beter en slimmer samen te werken.
  • Dankzij de werkgroep hebben de professionals uit verschillende werkomgevingen elkaar beter leren kennen. Er is meer begrip voor elkaars werkwijze, voor verschillende belangen, en elkaars visie. Deelnemers van de werkgroep hebben dit begrip ook naar hun collega’s kunnen uitdragen. 
  • De eerste stappen zijn in gang gezet: er is nu een intensievere samenwerking op gebied van triage, zowel fysiek (in de ruimte) als op gebied van ICT. Tijdens ANW-uren beantwoordt de HAP de telefonische patiëntvragen die bij de SEH binnen komen. En waar in de huidige situatie met twee verschillende triagesystemen wordt gewerkt, gaat er gewerkt worden met hetzelfde triagesysteem.