Actueel
Foto
25-09-2018 | Populatiegericht werken

"Samen maken we het beste plan!"

Vanuit het programma GezondVeluwe starten in 2019 twee pilots voor het verbeteren van de jeugd-GGZ. Raedelijn werkt als projectleider in volle gang aan de voorbereidingen. Een interview met regiomanager Accare (organisatie voor jeugd-GGZ), Hilde Tempel: “Het doel is dat kinderen de beste en meest passende zorg krijgen en dat we verworven kennis daadwerkelijk kunnen inzetten.”

 

Welke twee pilot varianten zijn er?

"Uitgangspunt voor beide pilots is ‘één kind, één gezin, één plan.’ Maar ook: lichtere zorg waar mogelijk en zwaardere zorg waar nodig. Daarnaast geldt voor beide pilots dat een goede samenwerking, afstemming en communicatie tussen professionals in het netwerk rondom de jeugdige en het gezin verbetert.

 

Concreet gaat het om extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum op het gebied van jeugd-GGZ. Bij de ene variant neemt een specialistische ondersteuner huisarts JGGZ plaats in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum om verwijzingen vanuit de huisarts op te pakken en goede triage te doen. Bij de andere pilot werkt een jeugd -en gezinswerker (orthopedagoog, basis-psycholoog of maatschappelijk werker) van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) mee in de huisartsenpraktijk. Iemand die meedenkt over verwijzingen maar ook over hulpvragen rondom bijvoorbeeld scheidingsproblematiek, rouw of opvoedkundige vraagstukken. Bovendien werkt dit ook drempelverlagend voor het doorsturen naar CJG’s in de regio.” 

 

Waarom is dit belangrijk?

“Er ligt een belang vanuit de huisartsen die heel graag willen dat de verwijzingen goed gaan en de patiënten op de juiste plek terecht komen. Er spelen ook gemeentelijke belangen. De gemeente heeft bijvoorbeeld besloten om het CJG een centrale positie te geven in het speelveld rondom jeugdzorg. Voor mij als inhoudelijk professional is de meerwaarde vooral dat er een goede triage plaatsvindt. Ik vind het van ongelofelijk belang dat de behandeling die wordt ingezet passend is bij de problematiek. Er wordt nog te vaak een behandeling ingezet op het gedrag dat het meest op de voorgrond lijkt te staan of het meest zichtbaar is zonder dat er gekeken wordt hoe dit gedrag te verklaren is en wat de factoren zijn die het gedrag doen ontstaan en voortbestaan."

Het belangrijkste is dat de behandeling die wordt ingezet passend is bij de problematiek.

De pilots zijn vanuit verschillende domeinen opgepakt?

"Huisartsen, JGGZ en CJG en gemeente werken samen aan de pilots. Daarnaast denken ook andere professionals die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning van jongeren mee in een klankbordgroep. De meerwaarde daarbij is evident. Dit is ook waar Gezond Veluwe naar streeft: samenhangende zorg van grote kwaliteit, gericht op gezondheid van de inwoners."

 

Wat is de meerwaarde?

“Ik ben er van overtuigd dat als je de zorg goed wil inrichten, dat samenwerking vanuit verschillende domeinen essentieel is. Je kan niet met elkaar samenwerken als er geen korte lijnen zijn en je niet goed van elkaar weet wie wat doet. Op die manier kunnen we de kennis die er is beter benutten. Zo is het van groot belang dat bijvoorbeeld een wethouder weet hoe zaken rondom Jeugd GGZ geregeld zijn in de gemeente. Stel dat er een bezorgde ouder belt, dan is het goed dat ook de wethouder kan vertellen waarom we het in de regio organiseren zoals we doen."

Welke landelijke ontwikkelingen zie je?

"Er is heel veel gaande! Interessant en spannend ook wel. Zoals de ontwikkeling rondom de documentaire ‘Alicia’. Deze is heel Nederland vertoond aan verschillende professionals binnen zorg en gemeente en ook besproken: hoe kan het anders? Hoe kunnen we nog meer “Alicia’s” voorkomen? Dat leidt tot verschillende hele mooie initiatieven.

 

Een andere ontwikkeling is dat we steeds meer erkennen dat kennis noodzakelijk is om een goede behandeling te kunnen bieden. Binnen beroepsverenigingen, maar ook de minister Hugo de Jonge geeft aan dat we vanuit kennis onze professie moeten vervullen. Daar sluiten deze pilots natuurlijk heel mooi op aan, want we gaan kennis bundelen!”

 

Hoe ziet het er over vijf jaar uit?

"Ik zou willen dat we binnen de jeugdzorg het kennisniveau kunnen verhogen. We weten dat daarin is geïnvesteerd, maar ik zou hopen dat we binnen deze gezamenlijke ontwikkeling ook echt betere en kwalitatieve hoogwaardige zorg kunnen leveren. Dat we kennis uit wetenschappelijk onderzoek meer gaan toepassen in de praktijk. Daar hebben we echt nog een slag in te maken. Ik hoop met heel met mijn hart dat we nooit meer zomaar kinderen uit huis plaatsen en dat we daar ongelofelijk goed over nadenken. Ook in het geval van een crisis. Voor mij draait het om kennis bundelen en benutten. Samen met cliënt en ouders uit zoeken wat het beste plan is.”

 

ROL RAEDELIJN

GezondVeluwe is een populatiegerichte programma waarin zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars én inwoners samen werken om de gezondheid van 150.000 inwoners te verbeteren. Zij streven naar samenhangende zorg van goede kwaliteit, gericht op gezondheidswinst voor inwoners van de regio, tegen dezelfde of lagere kosten (triple aim). De wensen en behoeften van de inwoners staan centraal. Het programma zorgt ervoor dat projecten die onder het programma vallen met elkaar samenhangen en dat ze de gezondheid en welzijn van inwoners versterken. Raedelijn is in verschillende rollen betrokken bij dit programma. In het geval van deze pilots is raedelijn projectleider.