Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Hoe geven we kinderen een kansrijke start?

Door samen te werken, aan te sluiten bij wat er al is en kind en ouder centraal te stellen

Kansrijke Start

Kansrijke Start is gericht op de eerste 1000 dagen van een nieuw leven, de periode van conceptie van een kind totdat het twee jaar oud is. Gezondheid en welzijn van zowel ouders als kind zijn in deze periode cruciaal voor een goede start en bepalen in grote mate de kansen voor de toekomst. Wanneer professionals goed met elkaar en met ouders samenwerken kunnen we ouders en kind beter helpen en krijgen kinderen vaker een veilige en kansrijke start.  

 

Wat willen we bereiken met Kansrijke Start?

Het doel van Kansrijke Start is om meer kinderen zo gezond mogelijk aan hun leven te laten starten. We doen dit door professionals uit het medisch domein, sociaal domein en de lokale samenleving te verbinden en goed met elkaar en met ouders te laten samenwerken rondom zorg en ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben. Zodat kwetsbare situaties eerder gesignaleerd worden én er eerder actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning.

 

Wat doet Raedelijn in Kansrijke Start?

Raedelijn zet zich op verschillende plekken in de regio in voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. We stimuleren de samenwerking tussen de verschillende organisaties, we verbinden het medisch en het sociaal domein, delen onze kennis en halen op waar ouders echt mee geholpen zijn.

 

 

Kansrijke Start regio Utrecht

Gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht en Raedelijn hebben de handen ineen geslagen om een extra impuls te geven aan Kansrijke Start in de regio Utrecht. Hoe we dit doen? We creëren samen met ouders en professionals nieuwe werkwijzen die aansluiten bij de situatie en behoefte van het aanstaande of jonge gezin. Op de website www.kansrijkestartutrecht.nl verzamelen en delen we onder meer tools, ervaringsverhalen en initiatieven. Om professionals in de regio te informeren en aan elkaar te verbinden.Monitoren voortgang Zeist

In Zeist zijn we gestart met de monitoring van de lokale coalitie. We hebben de ambities van Zeist vertaald naar concrete doelen en activiteiten. De voortgang van de activiteiten en de voorlopige resultaten op de doelen konden we met openbare data en registratiecijfers van betrokken partijen de progressie meten.

Die data hebben we in een monitorings-dashboard verwerkt. Hierin staan ook ervaringsverhalen van ouders uit Zeist. Deze combinatie van cijfers en verhalen leidt tot cijfers die meer diepgang en betekenis krijgen. 

 

Deze datagedreven kijk op een programma als Kansrijke Start geeft de lokale coalitie handvatten en inzichten om goed onderbouwd en succesvol te werken. Het laat zien welke interventies impact maken en waar bijsturing nodig is.

 

 

Ambassadeur Kansrijke Start

Ook zetten we ons binnen het project Kansrijke Start in voor hulp en ondersteuning die beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouders. En dan met name samen met ouders in kwetsbare situaties en samen met professionals zodat we van elkaar leren. Bekijk https://www.raedelijn.nl/ambassadeurkansrijkestart  voor meer informatie. 

 

 

Wijknetwerk eerste 1000 dagen De Bilt

In regio de Bilt begeleiden we het wijknetwerk ‘Eerste 1000 dagen’. Het netwerk wil professionals uit het medisch domein, sociaal domein en de lokale samenleving verbinden. Door de samenwerking zijn de lijntjes korter en zijn de werkwijzen van de professionals op elkaar afgestemd. Zodat (aanstaande) ouders sneller de juiste ondersteuning, zorg- en hulpverlening ontvangen.

 

Ambities

Het monitorings-dashboard dat we voor Zeist ontwikkelden, willen we ook in andere regio’s toepassen. Dit dashboard, dat inzicht geeft in de voortgang van gestelde doelen of ambities, is zo ontworpen dat het ook elders toepasbaar is.

 

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!