Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Hoe geven we kinderen een kansrijke start?

Door samen te werken, aan te sluiten bij wat er al is en kind en ouder centraal te stellen

Vraagstuk

De eerste 1000 dagen, van conceptie tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor een goede start in een nieuw leven. Het welzijn en de gezondheid van moeder en kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – juist ook op latere leeftijd. Gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht en Raedelijn hebben de handen ineen geslagen om vanuit de ‘Werkgroep Kansrijke Start’ de komende twee jaar een extra impuls te geven aan Kansrijke Start.

Aanpak

Samen met relevante organisaties, gemeenten, professionals en ervaringsdeskundigen uit de regio Utrecht willen we een duurzaam verschil maken voor (ongeboren) kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Dit doen we door dingen anders te organiseren en te doen, aansluitend bij het aanstaande of jonge gezin. Elke kleine en grote stap helpt. In 2019 organiseerden de partijen twee werkconferenties voor alle betrokken partijen uit de regio. De inzichten uit deze conferenties hebben geleid tot een werkagenda Kansrijke start voor de regio. Hiermee worden díe experimenten gestimuleerd en ondersteund die daadwerkelijk impact hebben voor kind en ouders.

Impact

Belangrijke interventies die impact voor een kindje hebben zijn onder andere: ontmoetingsvormen voor (aanstaande of jonge) ouders zoals Centering Pregnancy, begeleiding bij een goede relatieopbouw (hechting), aandacht voor stress door problemen met rondkomen of huisvesting en een langere tijd oplopen met moeder en kind door vrijwilligers. Interventies die professionals helpen hun zorg te verbeteren zijn onder andere multidisciplinaire geboortezorgteams, wijknetwerken en gedeelde kennis over het belang van hechting of stress.

Deze adviseurs hebben gewerkt aan de opdracht en vertellen je er graag meer over


Neem gerust contact met hen op!