Opdracht in de regio
Utrecht Stad
Meer weten over Gezondheid van de toekomst ›
Hoe geven we kinderen een kansrijke start?

Door kind en ouder centraal te stellen, samen te werken en aan te sluiten bij wat er al is.

Kansrijke Start

Kansrijke Start richt zich op de eerste 1000 dagen van een nieuw leven, de periode van conceptie van een kind totdat het twee jaar oud is. Gezondheid en welzijn van zowel ouders als kind zijn in deze periode cruciaal voor een goede start en bepalen in grote mate de kansen voor de toekomst. Wanneer (zorg)professionals goed met elkaar en met de ouders samenwerken kunnen ze de ouders en het kind beter helpen en krijgen kinderen vaker een veilige en kansrijke start. En dat is precies waar Kansrijke Start voor staat. 

 

Wat willen we bereiken met Kansrijke Start?

Het doel van Kansrijke Start is om meer kinderen zo gezond mogelijk aan hun leven te laten starten. Inzetten op de eerste 1000 dagen is de ultieme vorm van preventie. Gezondheid en welzijn van zowel ouders als kind zijn in deze periode cruciaal voor een goede start en bepalen in grote mate de kansen en (on-)gezondheid voor de toekomst. 

 

Wij zetten vanuit Raedelijn, samen met partners, in op initiatieven die ouders ondersteunen in de eerste 1000-dagen van het leven. We doen dit door professionals uit het medisch domein, sociaal domein en de lokale samenleving te verbinden en goed met elkaar en met ouders te laten samenwerken rondom zorg en ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben. Zodat kwetsbare situaties eerder gesignaleerd worden én er eerder actie wordt ondernomen.

  

Dit alles kan niet zonder de waardevolle input van de ouders zelf. We kunnen er alleen samen voor zorgen dat oplossingen aansluiten bij wat er écht speelt.

 

Wat doet Raedelijn in Kansrijke Start?

Raedelijn zet zich op verschillende plekken in de regio Utrecht in voor een Kansrijke Start. We stimuleren de samenwerking tussen de verschillende organisaties, we verbinden het medisch en het sociaal domein, delen onze kennis en vragen waar ouders echt mee geholpen zijn.

 

Kansrijke Start regio Utrecht-stad

In Utrecht stad zijn we actief in Overvecht (Jonge Kind Overvecht) en wijkoverstijgend in het Platform ‘Eerste 1000 dagen’ en in de strategiegroep Kansrijke Start.

 

Kennisdelen Health Hub Utrecht 

De Coalitie ‘Beste eerste 1000 dagen’ van de Health Hub Utrecht verbindt en versterkt de kennis en ervaringen van organisaties, professionals en ouders in de regio Utrecht om kinderen een zo kansrijk mogelijke start te geven. Samen met een aantal partners is een werkplan opgesteld om deze ambitie vorm te geven. Onderdeel van dit werkplan is een inspiratiesessie op 13 juni 2024 over Zwangerschapsgroepen, oudergroepen en ouderinitiatieven. Diverse initiatieven en projecten uit de regio wisselen ervaringen uit en leren van elkaar en inspireren elkaar. De ervaring leert dat het samenbrengen van deze groepen veel positieve energie oplevert.

 

Begeleiding coalitievorming lokale coalities Kansrijke Start

Het actieprogramma Kansrijke Start zet via het stimuleren en faciliteren van lokale coalities Kansrijke Start in op het versterken van de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informele netwerk. Raedelijn begeleidt  deze samenwerking om de gezondheid te bevorderen. En dat is een rol die Raedelijn goed past. 

 

Monitoren voortgang Zeist

In Zeist hebben we de lokale coalitie Kansrijke Start begeleid in de samenwerking én hebben we met hen de monitoring van Kansrijke Start opgezet. We hebben de ambities van Zeist omgezet naar concrete doelen en activiteiten. De voortgang van de activiteiten en de voorlopige resultaten van de doelen meten we met openbare data en registratiecijfers van betrokken partijen. Die data hebben we in een monitorings-dashboard verwerkt. In dat monitorings-dashboard staan ook ervaringsverhalen van ouders uit Zeist. Deze combinatie van cijfers en verhalen leidt tot informatie die meer diepgang en betekenis krijgt. 

 

Deze datagedreven kijk op een programma als Kansrijke Start geeft de lokale coalitie handvatten en inzichten om goed onderbouwd en succesvol verder te werken. Het laat zien welke interventies impact maken en waar bijsturing nodig is. Het monitorings-dashboard dat voor Zeist is gemaakt is zo ontwikkeld dat het ook elders toepasbaar te maken is, dat maakt dat het ook te benutten is voor andere gemeenten die aan Kansrijke Start werken.

 

Wijknetwerk ’Eerste 1000 dagen’ De Bilt

In De Bilt begeleiden we het wijknetwerk ‘Eerste 1000 dagen’. Ook hier wil het netwerk professionals uit het medisch domein, sociaal domein en de lokale samenleving verbinden. Dit doen ze door het bespreken van casuïstiek die ze in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Door de samenwerking kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden en zijn de werkwijzen van de professionals op elkaar afgestemd. Zodat (aanstaande) ouders sneller de juiste ondersteuning, zorg- en hulpverlening ontvangen.

 

Raedelijn en de wijknetwerken ‘Eerste 1000 dagen’

Hier vind je meer informatie over wijknetwerken die Raedelijn begeleid heeft. Alle wijknetwerken ‘Eerste 1000 dagen’ in de regio Utrecht zijn te vinden op www.kansrijkestartregioutrecht.nl

 

www.kansrijkestartregioutrecht.nl
www.kansrijkestartregioutrecht.nl