Opdrachten
Hoe realiseer ik persoonlijke, hoogwaardige en doelmatige zorg dicht bij de inwoner?

Door vanuit gezondheid, kansen en mogelijkheden van inwoners te denken

context

Persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige doelmatige zorg. Dat is de ambitie van Gemeente Oldenzaal, zorgverzekeraar Menzis, huisartsen, welzijnsorganisatie Impuls en VVT-partners. Geïnspireerd door het gedachtegoed van Positieve Gezondheid geloven zij dat mensen zich kunnen aanpassen aan hun situatie en tot bloei komen door eigen regie (te kunnen) voeren. De behoefte van de inwoner staat centraal,. Focus ligt daarmee op vraaggeoriënteerde zorg en ondersteuning. Hoe geef je vanuit de netwerkorganisatie vorm aan het concept Positieve Gezondheid? Hoe organiseer je de samenwerking? Aan Raedelijn de vraag om als kwartiermaker de geformuleerde visie met de samenwerkingspartners verder uit te werken naar populatiegericht programmatisch werken en vervolgens als programmamanager Oldenzaal Vitaal verder kader en inhoud te geven en door te ontwikkelen naar een duurzame netwerkorganisatie die het thema Gezond Leven praktisch vormgeeft.

 

VERTALING 

Afstemming en verbinding. Dat is wat de inrichting van een netwerkorganisatie vraagt. Dat kost tijd. We kiezen daarbij voor een stapsgewijze benadering. Liever één geslaagd project waarin professionals de meerwaarde van ervaren, dan een overvolle ambitieuze agenda,  Het uiteindelijke resultaat is daar: een gedragen plan van aanpak en een gezamenlijke visie: ‘een gelukkige inwoner die meedoet en daar waar nodig ondersteund wordt en binnen zijn eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving.’ 

Om het juiste zorg en welzijnsaanbod te bieden en toekomstige knelpunten voor te zijn het is kennis van de populatie essentieel. Hoe is de bevolking opgebouwd qua leeftijd, inkomen en sociaal economische status (SES)? Wat heeft de (toekomstige) inwoner nodig? Niet denken in beperkingen en problemen, maar als inwoner zelf de regie voeren. Daarnaast is het belangrijk om vanaf het begin met behulp van data-analyse helder te maatschappelijke waarde van de ingezette samenwerking te kunnen dashboarden, bijvoorbeeld om (onder voorwaarden) een doorontwikkeling naar een sharedsavings-project te kunnen maken. 

 

 

Vergrijzing en eenzaamheid is een punt van aandacht in Oldenzaal. Om de zorg dichtbij de inwoner de te realiseren worden binnen het programma Oldenzaal Vitaal twee projecten gestart: ‘integrale ouderenzorg’ rondom kwetsbare ouderen en het project ‘gezonde en vitale wijken’. Samen zetten alle partijen zich in voor de verbetering van gezondheid en welzijn van de inwoners van Oldenzaal. Doel

Persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg waarbij behoefte van inwoner centraal staat. 

RESULTATEN

  • Versterking van de eigen regie van inwoners

  • Maximale gezondheidswinst door samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en participatie (werk)

  • Meer effectieve zorg voor gelijkblijvend beschikbaar budget

Successen

  • Succes zit in de manier van werken waarin eigen regie, mogelijkheden en sociale netwerk van inwoner echt centraal staan waardoor de zorg en ondersteuning vraaggeorienteerd is
  • Kracht zit in de goede verbinding en diversiteit van zorg, welzijn, sport en participatie (werk); Het leveren van maatwerk leidend 

SAMENWERKINGSPARTNERS 

Gemeente Oldenzaal, Menzis, huisartsen Oldenzaal, welzijnsorganisatie Impuls, Zorgfederatie, Carint Reggeland, zorggroep Sint Maarten

Programma

Oldenzaal Vitaal

ONZE ROL

Kwartiermaker, programmamanager en netwerkregisseur


Meer weten over dit uitgelichte project?