Opdrachten
Hoe verbeteren we de gezondheid van 150.000 inwoners in Noordwest-Veluwe?

Met een populatiegericht programma

CONtext

Zorgaanbieders, gemeenten en cliëntenorganisaties in Noordwest-Veluwe en Zeewolde willen samenwerken om de zorg voor 150.000 inwoners te verbeteren. Een populatiegericht programma is een goed middel om dat vorm te geven. Hoe pakt u dat aan? Wat is nodig om zo'n programma van de grond te krijgen? Hoe organiseert u de samenwerking? En krijgt u de juiste partners aangehaakt? Hoe komt u tot een gezamenlijke ambitie? 

Raedelijn ontwerpt, adviseert, begeleidt en implementeert het programma GezondVeluwe. Ouderenzorg is het eerste inhoudelijke thema. In 2018 staat de zorg voor jeugd en volwassenen met GGZ-problematiek op de agenda. 

 

AAnPaK

Om de verschillende projecten te laten slagen en te verbinden, is het belangrijk om breed bestuurlijk draagvlak te hebben voor ambities, doelen en uitkomsten. We bouwen aan een solide netwerkorganisatie en richten een heldere programmastructuur in, zodat samenhang, sturing op resultaten en de monitoring daarvan geborgd zijn. Het perspectief van de burger zelf krijgt een stevige plaats in deze structuur. 

 

Insteek van dit populatiegerichte programma is het verbeteren van de ervaren gezondheid, de kwaliteit van zorg, tegen gelijkblijvende kosten (Triple Aim). In de sterk vergrijsde regio is ouderenzorg is het eerste inhoudelijke thema. 

 

PROJECTEN OUDERENZORG

 • Integrale Ouderenteams: het opzetten van multidisciplinaire teams rondom ouderen. Een lokaal team van wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en specialist ouderen geneeskunde werken samen met één of meerdere huisartsenpraktijken.
 • OZO-verbindzorg: het implementeren van een digitaal communicatieplatform voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Via een eenvoudig computersysteem communiceren alle partijen rondom oudere en mantelzorg online met elkaar over de zorg. De gezondheid van de oudere is daardoor scherp in beeld, waardoor op tijd bijgestuurd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen.
 • Preventie: gericht op vitale ouderen
  Ouderen bepalen graag zelf hoe ze hun 'ouder worden' vormgeven. Wat is nodig om langer zelfstandig te wonen en functioneren in de eigen omgeving? In vijf gemeenten zijn dialoogtafels en e-panels met burgers georganiseerd. Zo krijgen gemeenten inzicht in het gewenste zorg-en welzijnsaanbod.

 

MEER LEZEN?

Project integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen 

Project interactief dashboard voor meten gezondheidswinst

 DOEL 

Verbeteren van de gezondheid voor 150.000 inwoners in Noordwest-Veluwe door duurzaam organiseren van zorg en ondersteuning op basis van Triple Aim

RESULTATEN PROJECTEN OUDERENZORG:

 • Goede zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoefte van ouderen, dichtbij of in de thuissituatie waar het kan door de ouderenteams 
 • De hele regio werkt met OZOverbindzorg een digitaal communicatieplatform waarin de oudere de regiehouder is
 • Minder overlap door goede afspraken en goede taakverdeling
 • Ontwikkelen van een preventief aanbod gericht op het behoud van vitaliteit bij ouderen
 • Inzicht in de resultaten en de effecten van de projecten door een interactief dashboard 

SUCCESSEN

 • Door programmatische aanpak sluiten de projecten goed op elkaar aan
 • Kracht van domeinoverstijgende samenwerking
 • Effecten van de projecten zijn meetbaar en zichtbaar en makkelijk te sturen en monitoren door het nteractieve dashboard als instrument om projecten te monitoren en te sturen. 
 • Sluit echt aan op de behoefte van de inwoner

SAMENWERKINGSPARTNERS

Zorggroep Medicamus, Ziekenhuis St Jansdal, Icare, Zorggroep Noordwest-Veluwe en overige thuiszorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten in regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde, Apothekers, Paramedie Flegel en Zorgbelang

PROGRAMMA

GezondVeluwe 

ONZE ROL

Programmamanager, kwartiermaker, projectleider en informatiemanager

IN EEN OOGOPSLAG HET RESULTAAT ZIEN?

In een oogopslag het resultaat zien?
In een oogopslag het resultaat zien?

Meer weten over dit uitgelichte project?


Project in regio